Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Medicinsk vetenskap > Tidigare kurser inom Medicinsk vetenskap > Medicinsk baskurs - Fysisk aktivitet och hälsa > Ordlista > Muskelfiber typ II

Muskelfiber typ II

  Table of contents
  No headers

  Muskelfiber typ II

  Det finns olika muskelfiber som muskeln är uppbyggd av, man brukar dela in dem i muskelfiber typ I och muskelfiber typ II där typ II även indelas i typ IIa och typ IIx. (1)

  Det finns en del skillnader mellan dessa muskelfiber som gör att muskelfibrern utför olika slags arbete. (1)

  Muskelfiber av typ II brukar kallas de vita muskelfibrerna. Den största mängden energi de får kommer från energirika fosfatförbindelser som sitter som ett lager inuti cellen. Energin kommer även till viss del från glykogennedbrytning dvs anaerobaktivitet vilket typ II musklerna är bättre anpassade för än typ I. (3)Typ II kan utveckla betydligt större kraft än typ I (1). Dessutom uppnår typ II-fibrer maximal kaftuveckling snabbare än vad typ I gör. (2) Att muskelfiber typ II innehåller mer muskelfibrer än typ I är en av anledningarba som bidrar till att de kan bilda mer kraft. (3) 

  Typ IIa- fibrer innehåller en mindre koncentratonav oxidativa enzymer samt har ett mindre antal kapillärer runt sig samt mindre mitokondrier. Koncerationen av gykolytiska enzymer är större hos typ IIa än hos typ I.Typ IIa har en relativt mindre uthållighet än typ I, medan typ IIx har en liten uthållight i jämförelse med typ I. Typ IIx har även de få kapillärer och mitokondrie samt är deras koncentration av oxidativa enzymer låg. (2)

   

  1. Bojsen- Moller, F. (2002) Rörelseapparatens anatomi. Liber

  2. Beyer, N, Lund, H, Klinge, K. (2010) Träning - i förebyggande, behandlande och rehabiliterande arbete. Studentlitteratur Lund

  3.   Wilmore, J. H., Costill, D. L., Kenney, W. L. (2008) Physiology of sport and exercise. 4 uppl. Champaign, IL : Human Kinetics. (s. 40-42). ISBN 978-0-7360-5583-3

  Files (0)

   

  Comments (1)

  Viewing 1 of 1 comments: view all
  De flesta muskler består i grova drag av 25 % typ IIa fibrer och 50 % är typ I fibrer. Övriga 25 % består mest av IIx fibrer. Variationen är beroende av vilka muskler det gäller och individen. Den största variationen kan ses hos atleter.(1)

  1. Kenney,W.L., Wilmore,J.H.,Costill,D.L. (2012) Physiology of Sport and Excercise-5th ed. edited 08:51, 27 Feb 2015
  Posted 06:34, 25 Feb 2015
  Viewing 1 of 1 comments: view all
  You must login to post a comment.