Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Medicinsk vetenskap > Tidigare kurser inom Medicinsk vetenskap > Medicinsk baskurs - Fysisk aktivitet och hälsa > Ordlista > Motorisk enhet

Motorisk enhet

  Table of contents
  No headers

  Här kommer Maria Lille att skriva om motorisk enhet

   

  En nervcell och de muskelfibrer den försörjer kallas motorisk enhet. En motorisk enhet fungerar på så sätt att antingen kontraheras alla fibrerna i enheten, eller inga alls. 1)

  Så kan man förklara en motorisk enhet. Dessa är alltså nödvändiga för att överhuvudtaget kunna genomföra en rörelse. För att muskeln ska kunna röra sig krävs en signal från hjärnan som går via ryggmärgens nervceller till en nervtråd som sen förgrenar sig ner till muskelfibrerna. Detta är alltså en motorisk enhet. Utan dessa förbindelser skulle vi inte kunna röra oss. 2)

  Alla muskelfibrer i en motorisk enhet är av samma sort, men antalet skiljer. Det kan vara så få som 10 upp till 2000. Texså har man i stora muskelgrupper, som låret och rumpan som inte behöver vara så finmotoriska, många muskelfibrer per nervcell medan man i tex ögat, där rörelsen är betydligt mer finmotorisk, har få fibrer per nervcell. 3)

  Se bild på en motorisk enhet nedan

  Motorisk enhet

  Referenser

  1. Michalsik, L. Bangsbo, J. (2004). Aerob och Anaerob träning. Stockholm: Sisu Idrottsböcker

  2. Haug, E., Sand, O., Sjaastad, Ö. (2004). Människans Fysiologi. Stockholm: Liber Universitetsforlaget

  3. Dahl.H.A,Melö, Dhl H.P "Om kroppen" 1994 Libutbildning.

  Files (0)

   

  Comments (0)

  You must login to post a comment.