Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Medicinsk vetenskap > Tidigare kurser inom Medicinsk vetenskap > Medicinsk baskurs - Fysisk aktivitet och hälsa > Ordlista > Metabolism

Metabolism

  Table of contents
  No headers

  Uffe skriver om metabolism

   

  Energiomsättning

   

  Anabol

  Katabol

   

  Vad som händer med energiomsättning vid träning!

  Files (0)

   

  Comments (5)

  Viewing 5 of 5 comments: view all
  Metabolism är ett sammansatt ord som kommer från grekiskan och betyder ämnesomsättning.(www.ne.se)
  Då läkemedel och näringsämnen bryts ned och omvandlas så att kroppen kan tillgodogöra sig dess innehåll samt avveckla de slaggprodukter som bildas.(www.Wikipedia)

  Referenser:
  elektroniska:
  www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/låg/metabolism, hämtad 2015-02-24
  www.sv.wikipedia.org/wiki/Metabolism hämtad 2015-02-24
  Posted 01:02, 24 Feb 2015
  Under metabolismen sker många kemiska reaktioner, processer, som sedan utgör grundval till livet. Dessa processer gör det möjligt för cellerna att växa och för att underhålla cellernas uppbyggnad samt för att anpassa sig till förändringar i deras miljö.

  I sköldkörteln bildas ämnesomsättningshormonerna tyroxin och trijodtyrin som reglerar ämnesomsättningens hastighet. Sjukdom i sköldkörtel kan ge överproduktion eller underproduktion av ovanstående hormoner som i sin tur leder till ex hjärtklappning, viktnedgång eller till viktökning, trötthet vid underproduktion.

  Haug, E., Sand, O., Sjaastad, Ö. Människans Fysiologi. Stockholm: Liber Universitetsforlaget, 1998
  www.biomedicinskanalytiker.org/2014/01/02/cellens-metabolism/ edited 14:51, 25 Feb 2015
  Posted 14:49, 25 Feb 2015
  Alla kemikaliska reaktioner i kroppen, kallas gemensamt för metabolism. Vid metabolism omvandlas energi till värme. Hur mycket energi som frigörs kan räknas ut med den mängd värme som produceras. Energiförbrukningen mäts hos människor med kilokalorier. En kilokalori motsvarar 1000 kalorier. (Kenney, Willmore, & Costill, 2011)

  En del av den fria energin används för reparering och tillväxt av kroppen. Detta kan belysas genom att till exempel kroppen kan bilda muskelmassa genom träning, och även läka muskelskador som uppstått vid träning. (Kenney, Willmore, & Costill, 2011)

  Energi behövs även som aktiv transport av flera substanser genom cellmembranen, till exempel sodium, potasium, och kalciumjoner. Aktiv transport behövs i cellen för cellers överlevnad och för att upprätthålla homeostas.
  (Kenney, Willmore, & Costill, 2011)

  Referenser:
  Kenney, L. W., Wilmore, J. H., Costill, D. L. (2011). Physiology of Sport and Exercise (5:te uppl.) Champaign: Human Kinetic. edited 00:30, 26 Feb 2015
  Posted 23:28, 25 Feb 2015
  Metabolism = cellens ämnesomsättning = alla kemiska reaktioner i cellen. Vår ämnesomsättning = ALLA cellers ämnesomsättning i hela kroppen. Två reaktioner sker i cellerna; en nedbrytande som GER energi och en uppbyggande som KRÄVER energi av cellen. Det krävs också energi för cellen att utsöndra eller ta upp andra ämnen, att leda impulser och eller att dra ihop sig. Energin kommer från nedbrytning av olika ämnen: kolhydrater, protein och fett. Kroppen tillverkar det den behöver av de olika näringsämnena FÖRUTOM de essentiella amino- och fettsyrorna som måste tillföras via kosten liksom mineraler och vitaminer.

  Dahl.A.H, Melö Dahl. H.P "Om kroppen" 1994 Liber utbildning.
  Posted 19:51, 1 Mar 2015
  Metabolism, dvs kroppens ämnesomsättning av såväl föda som läkemedel. Födan bryts ner dels genom mekaniska nedbrytning (tuggning) och kemiska processer(saliv,magsaft, galla och peptider i bl.a tunntarmen)till mindre beståndsdelar genom en process som kallas digestion(1).Detta möjliggör i sin tur att kroppen kan tillgodogöra sig de olika substanser från energigivande näringsämnen såsom fett, protein och kolhydrater. Metabolism äger sedan rum ute i kroppens vävnader och organ när detta är själva mekanismen bakom den enskilda cellens energiförsörjning. Beroende på energiåtgång och/eller energitillgång svarar metabolismen på olika sätt för att i huvudsakligt syfte möta kroppens cellers behov av energi. Energimetabolism innefattar alla boikemiska reaktioner i kroppen som deltar i energiomsättningen. Det pågar ständigt en nedbrytning (katabolism --> under aktivitet och/eller mellan måltider) och uppbyggnad (anabolism --> under/efter måltid och/eller vid vila/återhämtning)(2). Dessa processer äger rum för att upprätthålla att den inre miljön är konstant och tillgänglig på nödvändig energi för en rad fysiologiska och fundamentala funktioner.


  1.Raymond J, Escott-Stump S, Mahan K. Krause´s, food and nutrition and nutrition care process. 13th edition. IBS: 978-1-4377-2233-8.

  2.Abrahamsson L, Andersson A, Becker W, Nilsson G. Näringslära för högskola. Femte upplagan. Stockholm: Liber AB, 2006.
  Posted 18:24, 2 Mar 2015
  Viewing 5 of 5 comments: view all
  You must login to post a comment.