Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Medicinsk vetenskap > Tidigare kurser inom Medicinsk vetenskap > Medicinsk baskurs - Fysisk aktivitet och hälsa > Ordlista > Maximal syreupptagning VO2 max

Maximal syreupptagning VO2 max

  Table of contents
  No headers

  VO2 max är uppskattningsvis den mest undersökta parametern inom idrottsfysiologi (Elliott, Skowno, Prabu, Noakes, & Ansley, 2012). VO2 max, är den maximala kapaciteten för syrgasupptagning av kroppen under maximal ansträngning (Kenney, Wilmore & Costill, 2011). Det kallas även för aerobiska kraften. VO2 max definieras som maximala förhållandet mellan syrevolymen och syret som förbrukas, alltså maximalt syreintag och maximal syreförbrukning. VO2 max är ett mått på hur mycket syrgas (O2) som kan levereras till muskler per minut, vilket anges i milliliter syrgas per kilogram kroppsvikt (ml/kg/ min)( (Hansen & Sundberg, 2014). Under träning säkerställs att syre når till muskler, och att avfallsprodukter rensas ut (Kenney et al., 2011).

   

  VO2 max kan även beskrivas som ett mått för den kardiorespiratoriska uthålligheten, där ökad hjärtfrekvens och ökad slagvolym tillsammans ökar hjärtminutvolymen (Kenney et al., 2011). VO2 max ökar alltså med träning, då hjärtat anpassar sig till träningen.  Maximal nivå ligger på 40 - 60%. Men elitidrottare kan fortsätta att höja sitt VO2 max värde ytterligare, vilket troligen kan bero på den intensiva aeroba träningens effekt som kroppen anpassar sig till. (Kenney et al., 2011). Längdskidåkare från eliten brukar ha särskilt hög VO2 max. Ett bra sätt att höja sitt VO2 max är bland annat genom regelbunden back och intervallträning.

   

  VO2 max minskar med i genom snitt 1% med åren. VO2 max är även förutom åldern beroende av en mängd andra faktorer såsom kön, kroppssammansättning, och ärftliga faktorer. Kvinnor har i genomsnitt 25% lägre VO2 max än män.

   

  Det går att testa VO2 max på olika sätt. Testpersonen kan till exempel springa på löpband med syrgasmask, samtidigt som arbetsintensiteten höjs. O2 halten registreras på in- och utandad luft. Ett etablerat test för att mäta VO2 max är Åstrands cykeltest (Jonsson & Wollmer, 2011).

  Forskning har emellertid visat att testning av VO2 max, vid ökande ansträngning vid till exempel cykling inte alltid, ger precist värde på VO2 max och eventuellt även därför kunde kompletteras med ett supra maximalt protokoll för träning (Elliot et al., 2012).

   

  Referenser

   

  Elliot, A. D., Skowno, J., Prabhu, M., Noakes, T. D., & Ansley, L. (2012). Evidence of cardiac functional reserve upon exhaustion during incremental exercise to determine VO2 max. Br J Sports Med, 49, 128-132.

  Hansen & Sundberg (2014). Hälsa på recept. Stockholm: Fitnessförlaget.

  Jonsson, B., & Wollmer, P. (2011). Klinisk fysiologi, bok med eLabb med nuklear medicin och klinisk neurofysiologi (3dje uppl.). Stockholm: Liber AB.

  Kenney, L. W., Wilmore, J. H., & Costill, D. L. (2011). Physiology of Sport and Exercise (5:te uppl.) Champaign: Human Kinetic.

  Files (0)

   

  Comments (2)

  Viewing 2 of 2 comments: view all
  VO2max ökar alltså med träning så otränade människor kan träna upp sin VO2max. De högsta VO2max värdena har uppmätts hos längdskidåkare. Men VO2max är beroende av en mängd andra faktorer såsom ålder, kön och kroppssammansättning. En genomsnittlig kvinna har tex cirka 20-25% lägre VO2max än genomsnittliga män.
  Man har även kunnat fastställa att VO2max minskar med åldern, minskningen är cirka 1% per år från 25-30-årsåldern. Faktorer som bidrar till nedgången är gener, aktivitetsnivå, träningsintensitet och volym, kroppssammansättning och åldersspann (där äldre människor tappar mer).

  Kenney, WL, Wilmore, JH and Costill DL (2011). Physiology of sport and exercise 5th edition. Champaign, IL: Human Kinetics.
  Posted 21:36, 26 Feb 2015
  VO2 Max som alltså är måttet på hur mycket syre du kan leverera till dina muskler/min, kan anges i ml O2 / kilo kroppsvikt och minut.
  Ungefärliga värden för normal man är 30-40 ml O2 / kilo och för kvinna 25-35 ml O2 / kilo, men hos vältränade individer kan man se betydligt högre värde (1). Men även om det går att träna upp VO2 max så spelar andra faktorer in som: ålder, kön ( tyvärr för oss kvinnor ) och även ärftliga faktorer.
  Det är känt att VO2 max är förknippat med hälsa.
  Man kan testa VO2 max genom att springa på löpband eller cykla med en mask för ansiktet, där O2-halten mäts på in- och utandad luft samtidigt som arbetsintensiteten höjs.
  Det finns även andra tester där man från submaximalt arbete gör en uppskattning av testpersonens VO2 max, ett känt sådant är Åstrands cykeltest (2).
  Ett bra sätt att träna upp sitt VO2 max är back och intervallträning.

  Referenser
  1. Hansen, Sundberg. Hälsa på recept (2014). Fitnessförlaget, Stockholm.
  2. Jonson, Wollmer m fl. Klinisk fysiologi med nuklearmedicin och klinisk neurofysiologi (2011). Liber AB, Stockholm. edited 00:41, 27 Feb 2015
  Posted 00:36, 27 Feb 2015
  Viewing 2 of 2 comments: view all
  You must login to post a comment.