Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Medicinsk vetenskap > Tidigare kurser inom Medicinsk vetenskap > Medicinsk baskurs - Fysisk aktivitet och hälsa > Ordlista > Laktat

Laktat

  Table of contents
  No headers
  LAKTAT

  Laktat, som ofta benämns som Mjölksyra, är en restprodukt som bildas i cellerna vid anaerob förbränning i glykolysen.

  Anaerob glykolys sker framförallt i vita muskelfibrer ( typ II ).

  När arbetsintensiteten ökar och energibehovet höjs i muskelcellerna och syre ej längre finns tillgängligt

  (ex snabb spurt i joggingspåret) omvandlas pyruvatsyra direkt till laktatsyra i muskelcellens cytosol och separeras

  till laktat, citronsyracykeln bromsas.

  Vid lättare arbete ökar laktathalten i muskelcellerna obetydligt och kan elimineras via blodet i takt med

  produktionen men vid en ökad arbetsbelastning och högre intensitet sker en ackumulering av laktat

  både i muskel o blod. Laktat, tillsammans med H-joner och andra slaggprodukter från energiförbränningen,

  gör att surhetsgraden i muskeln ökar, PH sjunker. Fortsatt glykogennedbrytning hämmas i den sura miljön och så

  även produktionen av ATP. Muskeln drabbas av energibrist och följden blir ett försämrat muskelarbete. (2)

  När syre åter finns tillgängligt kan laktat omvandlas till pyruvat igen.

  Laktat som bildats vid den anaeroba förbränningen i muskelcellerna transporteras via blodet vidare till levern och kan där med

  hjälp av syre omvandlas vidare till glykos för att sedan åter användas för ATP-produktion. (1)

  Röda muskelfibrer ( typ I ), myocardceller kan också omvandla laktat till glykos, en förutsättning är att det finns tillgång till syre.

   

  Det talas mycket om Mjölksyratröskeln eller rättare sagt Laktattröskeln, vilket är den intensitet på träningen då

  laktatproduktionen är högre än eliminationen, alltså laktat börjar ansamlas i muskeln.

  Det går att träna upp sin Laktattröskel, genom att träna i högt tempo ökar mängden kapillärer och mitokondrier

  i de vita muskelfibrerna ( typ II ) och dessa muskelfibrer kan då arbeta aerobt en längre tid. (3)

   

  Referenser:

  1. Björn Jonson, Per Wollmer m fl. Klinisk Fysiologi med nuclearmedicin och klinisk neurofysiologi, tredje upplagan

     (2011). Liber AB Stockholm

  2. Kenney, Wilmore,Costill. Physiologi of sport and exercise, Fifth edition (2012). Human Kinetics USA

  3. Hansen, Sundberg. Hälsa på recept (2014). Fitnessförlaget Stockholm

  Files (0)

   

  Comments (2)

  Viewing 2 of 2 comments: view all
  Mjölksyra finns i två optiska former, L(+) och D(-). L(+) är den biologiska form som förekommer naturligt i människokroppen.

  Den bildas då syrebehovet är större än energibehovet i muskeln.

  Traditionellt anser man att att mjölksyran är orsaken till lågt ph-värde och försämrat muskelarbete, men nyare forskning anser att så inte är fallet. T ex Ole B Nielsen, Frank de Paoli, and Kristian Overgaard från från Århus Universitet i Danmark, anser att det finns anledning att betvivla den traditionella teori, (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2278832/). I denna forskning anser man att mjölksyran har en skyddande och hjälpande effekt på muskulaturen.
  Posted 18:07, 28 Feb 2015
  Effektivaste sättet att snabbt ge energi till musklerna är då glukos bryts ned till mjölksyra. Hård intervallträning gör att musklerna bildar mjölksyra som behövs för att utveckla snabb energiutveckling där mjölksyran behövs som bränsle. Man mäter mjölksyratrösken genom att ta flera blodprover för att följa halten av mjölksyran. Man tittar på vilken aktivitetshastighet som behövs för att se när mjölksyran börjar stiga. Mjölksyratröskeln ligger på 60-70% av den maximala syreupptagningsförmågan för en normal aktiv person och för den som är mycket vältränad inom eliten ligger tröskeln över 90%. Det tar längre tid för den mycket vältränade personen att uppnå mjölksyratröskeln jämfört med den normal aktiva (1).
  Om man vill undvika mjölksyraansamling som är både jobbig och smärtsam kan man träna korta sekvenser med intervall med arbete på 10 sekunder och vila 20 sekunder för att sedan upprepa. Den här formen av träning upplever man då inte som jobbig och smärtsam pga. att du slipper mjölksyran (2).


  Referens
  1. Hansen,A., Sundberg,CJ., (2014). Hälsa på recept; Träna smartare Må bättre Lev längre. Stockholm: Finessförlaget.
  2. Tonkonogi,M., Bellardini,H., (2014). Träna bort övervikten med FATREX.Stockholm. SISU Idrottsböcker. edited 12:44, 1 Mar 2015
  Posted 12:09, 1 Mar 2015
  Viewing 2 of 2 comments: view all
  You must login to post a comment.