Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Medicinsk vetenskap > Tidigare kurser inom Medicinsk vetenskap > Medicinsk baskurs - Fysisk aktivitet och hälsa > Ordlista > Kreatinfosfat

Kreatinfosfat

  Table of contents
  1. 1. Kreatinfosfat  

  Kreatinfosfat skrivet av Veronica Ledoux. 

  Kreatinfosfat  

  Phosphocreatine (PCr)

  "Kreatinfosfat är en energirik förening som i huvudsak finns i muskelcellerna" (Nationalenzyklopedin, 2015).

   

  Kreatininfosfat kan ses som muskelcellernas energireserver. Det lagras i muskelcellerna och kan användas för att utvinna energi i stunder då det inte finns tillräckligt med syre att tillgå. Otillräcklig syreförsörjning kan ske vid hård fysisk aktivitet,och för att kroppen då ska kunna fortsätta utvinna energi använder sig cellerna av anaerobaprocessr dvs proceesser som inte kräver syre.   

  Cellernas energivaluta kallas ATP och finns i mindre mängder förvarat i muskelcellerna, men vid intensiv fysiskaktivitet så förbrukas muskelcellerna ATP. Det som blir kvar när ATP utvinns är ADP och fosfat. Kreatinfosfatatet som också finns lagrat i cellerna hjälper här till för att bygga upp ATP igen genom att skänka sin fosfatgrupp. ADP tillsammans med fosfat byger då upp nytt ATP och musklerna får lite extra energivaluta att tillgå. 

   

   

   

  Denna process är anaerob och sätts igång när kroppen genom negativ feedback känner av att att ATP förbrukas och det istället börjar fyllas på med mycket ADP i cellerna. Då sätts processen igång där Kreatinfosfat används för utvinnandet av energi. Denna process är begränsad och används som extra ressurs vid intesivt fyisktarbete.  Exempelvis i början av en fysisk aktivitet innan kroppen hunnit anpassa sig för de nya omständigheterna. ATP- Pcr systemet som det också kallas räcker ungefär i 15 sek av sprintlöpning, därför måste muskelcellerna snart försörja sig med hjälp av andra energiproceser som kräver antingen syre elller glycogen (Wilmore, Costill, Kenney, 2012).

   

  Lite kuriosa om Kretinin, det används som ett kosttilskott bland muskelbyggare och människor som tränar mycket muskelstyrka. Då ska det kreatin som man får i sig via kosten kunna para ihop sig med de fosfater som redan finns i cellerna och på så sätt bilda kreatininfosfat. Kreatinfostafet i muskelcellerna är då redo att användas för uppgyggnaden av ATP vid anaerobt arbete (Hjarnfysik.blogspot).

   

  Källor:

      Litteratur

  Wilmore, J. H., Costill, D. L., Kenney, W. L. (2012) Physiology of sport and exercise. 4 uppl. Champaign, IL : Human Kinetics. (574 s). ISBN 978-0-7360-5583-3

  Internet

  Nationalencyklopedin hämtad 2015-02-15: http://www.ne.se/uppslagsverk/encykl.../kreatinfosfat

   

  Hjärnfysik.blogspot 2015-02-15

  (http://hjarnfysik.blogspot.se/2013/0...rgisystem.html).

   

  Bild hämtad 2015-02-15 från webbsidan:

   http://www.mindovermuscle.dk/kreatin/

  Files (1)

  FileSizeDateAttached by 
   Reaktion-kreatin1.png
  No description
  18.02 kB12:53, 15 Feb 2015v15vehorActions

  Comments (0)

  You must login to post a comment.