Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Medicinsk vetenskap > Tidigare kurser inom Medicinsk vetenskap > Medicinsk baskurs - Fysisk aktivitet och hälsa > Ordlista > Intervallträning

Intervallträning

  Table of contents
  No headers

   

   Intervallträning innebär fysisk aktivitet som avser träning med varierande intensitet. Syftet med intervallträning är att öka konditon och uthållighet dvs förmågan att motstå trötthet vid en specifik typ av aktivitet. 

  Fysisk aktivitet är aerob eller anaerob. Detta beroende på om enegiomsättningen i musklerna sker med eller utan syre. Aerob och anaerob träning ger olika träningseffekter. Den aeroba träningen dvs då energiomsättningen i muskeln sker med syre ökar bla mitokondriernas antal och storlek samt att hjärtat ökar sin kapacitet. Aerob energiproduktion används framför allt vid låg och medelintensivt arbete. Aerob energiomsättning jan delas in i två undergrupper beroende på intensitet och duration - aerobt utnyttjande av glykogen s k kolhydratförbränning eller aerob glykolys (används vid arbete på ca 1-2 h) och aerobt utnyttjande av triglycerider s k fettförbränning  eller aerob process (2, 3) som kan användas flera timmars ansträngning. 

  Den anaeroba träningen då energiomsättningen i muskeln sker utan syre leder till förbättrade möjligheter för kroppen att klara av mjölksyraproduktionen och ger en ökad mjölsyretolerans. Anerob energiproduktion används framför allt vid kortvarig intensiv fysisk aktivitet. Anaerob energiproduktion kan i sin tur delas in i två undergrupper - Kreatinfosfatnedbrytning (som används vid ansträngningar på ca 10- 15 sek) samt anaerobt utnyttjande av glykogen s k spjälkning eller anaerob glykolys som används vid något längre tids ansträngning.

   

  Intervallträning stimulerar cellerna till att utnyttja de olika energisystemen. Vid intervallträning växlar man mellan olika intensitet och därmed också mellan de olika enegisystemen dvs aerob och anerob träning. Denna kombination mellan aerob och anerob träning tillåter att tiden på den höga arbetsbelastningen blir tillräcklig lång så den kan ge positiva effekter på hjärtat samt musklernas aeroba system. Detta leder i sin tur till ökad uthållighet.

  Intervallträning brukar dela upp ett träningspass i bitar med viloperioder imellan. De olika parametrarna i intervallträning kan vara, arbetsintensiteten på varje intervall, längden på intervallen, vilket antal intervaller och vilans längd och art. Längden på intervallerna och vilan mellan intervallerna kommer styra vilka energisystem som stimuleras mest. Den optimala intervalllängden är ca 3-7 minuter och vilan mellan intervallerna skall vara så långa så att man återhämtar sig för att sedan arbeta med samma intensitet igen.

   

  Referenser:

  FYSS 2008: Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling

  C.Mikael Mattsson; H-C Holmberg. Intervallträning som ger guld; Svensk idrottsforskning 2/2012

  Å.Tornberg: Forskning pågår: Fysioterpi 1/2013

   

   

  http://www.runnersworld.se/artiklar/introduktion-intervalltraning.htm 

  http://www.alltomlopning.se/index.php?special=article&id=191 

  http://aktivtraning.se/lopning/loptrani

   

   

  Files (0)

   

  Comments (3)

  Viewing 3 of 3 comments: view all
  Den högintensiva intervallträningen ger den snabbaste ökningen av fettförbränning och ökar antalet mitokondrier mest effektivt (1). Hård intervallträning gör att muskler bildar mjölksyra som behövs för att utveckla snabb energiutveckling där mjölksyran behövs som bränsle (2). Om man vill undvika mjölksyraansamling som är både jobbig och smärtsam kan man träna korta sekvenser med intervall med arbete på 10 sekunder och vila 20 sekunder för att sedan upprepa. Den här formen av träning upplever man då inte som jobbig och smärtsam pga. att du slipper mjölksyran (1).

  Referenser
  1.Tonkonogi,M., Bellardin,H.,(2014).Träna bort övervikten med FATREX. Stockholm: SISU Idrottsböcker.
  2. Hansen,A., Sundberg,CJ., (2014). Hälsa på recept; Träna smartare Må bättre Lev längre. Stockholm: Fitnessförlaget. edited 12:35, 1 Mar 2015
  Posted 18:59, 23 Feb 2015
  Intervallträningen består av upprepade sessioner med höga till moderata träningssekvenser varvat med mindre intensitet i träningen eller vila. (Kenney, Willmore, & Costill, 2011)

  Även om intervall träning traditionellt används vid terränglöpning, simning, och på löpspår, går det att anpassa till alla idrottsgrenar. Idrottaren kan anpassa sin träningsgren till att bli intervallträning enligt följande variabler. Vid intervallträning anpassar sig idrottaren till hastigheten av träning, distans av träning, antalet repetitioner för varje träningstillfälle, tiden av vila mellan ansträngningarna, typen av aktivitet vid återhämtningsfasen, samt antalet träningspass per vecka.
  (Kenney, Willmore, & Costill, 2011)



  Referenser
  Kenney, L. W., Wilmore, J. H., Costill, D. L. (2011). Physiology of Sport and Exercise (5:te uppl.) Champaign: Human Kinetic. edited 00:31, 26 Feb 2015
  Posted 00:28, 26 Feb 2015
  Hej!
  Har ändrat ngt och lagt till lite (gul markering).

  Mvh Charlotte
  Posted 23:19, 27 Feb 2015
  Viewing 3 of 3 comments: view all
  You must login to post a comment.