Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Medicinsk vetenskap > Tidigare kurser inom Medicinsk vetenskap > Medicinsk baskurs - Fysisk aktivitet och hälsa > Ordlista > Instruktioner till uppgiften > Betygskriterier för ordlistan (INL1)

Betygskriterier för ordlistan (INL1)

  Table of contents
  No headers

  Momenten wiki 1:1 + 1:2 omfattar totalt 1 hp (kallas INL 1 i kursplanen)

   

  Betygsskala: U – G

   

  Wiki 1:1 

  Kriterier för G 

  Texten är en kort beskrivning av ett uppslagsord utifrån ett träningsfysiologiskt perspektiv, och omfattar motsvarande ca en A4-sida. Texten redovisar fakta och kunskaper som är korrekta och relevanta för området. I texten integrerar studenten fakta från minst två olika källor till ett eget resonemang. Texten innehåller all den information som behövs för att läsaren ska förstå tankegången. De källor som används är aktuella fackböcker, expertgranskade webbsidor och/eller vetenskapliga artiklar. Korrekt angivna referenser gör det möjligt för läsaren att se vilka källor som ligger till grund för de olika delarna av texten. 

   

  Wiki 1:2 

  Kriterier för G 

  Relevanta förändringar, i syfte att förtydliga eller fördjupa innehållet, är utförda i minst en annan students uppslagstext.

  Files (0)

   

  Comments (0)

  You must login to post a comment.