Search:

Files (0)

 

Comments (4)

Viewing 4 of 4 comments: view all
Fett är nästan olösligt i vattten. Därför packar levercellerna in triglycerider och andra typer av fett i vattenlösliga proteinhöljen. De kan då transporteras av blodet som stora fett-proteinföreningar, lipoproteiner.
Lipoproteinerna delas in efter sin storlek och efter mängderna fett och proteiner på följande sätt:
-VLDL (very low-density lipoproteins) innehåller huvudsakligen triglycerider. De kallas VLDL för att fett har lägre densitet (vikt) än protein.
-LDL (low-density lipoproteins) innehåller stora mängder kolesterol och fosfolipider. LDL bildas inte i levern utan genom att ett enzym i kapillärväggarna, lipoproteinlipas, spjälkar en del av triglyceridmolekylerna i VLDL till glycerol och fettsyror. Fettsyrorna lagras i fettvävnaderna som triglycerider eller utnyttjas som energikälla av andra vävnader.
-HDL (high-density lipoproteins)är lipoproteiner som innehåller ungefär lika mycket fett som proteiner. Fettet i HDL består framförallt av kolesterol och fosfolipider. Risken för ateroskleros och hjärtsjukdomar anses öka vid höga kolesterolhalter i blodet (Bjålie et. al., 1998; Kennedy et. al., 2011)..

Bjålie, J. G., Haug, E., Sand, O., Sjaaastad, O. V. (1998) Människokroppen. Fysiologi och anatomi. Liber edited 23:37, 1 Mar 2015
Posted 05:15, 24 Feb 2015
Det finns en ökad risk för bl. a hjärtsjukdomar vid förhöjda värden av LDL-kolesterol samt VLDL-kolesterol. Är däremot HDL-kolesterolvärdet högt så kan det ge en minskad risk för hjärtsjukdomar.
Totalkolesterol är summan av VLDL, HDL, LDL OCH IDL. (1)

1.Björck, L., Thelle, D,S. (2011) Lipider. Hämtad 28 februari 2015 från fyss.se.
http://fyss.se/wp-content/uploads/2011/02/30.-Lipider.pdf
Posted 00:57, 28 Feb 2015
LDL kallas ibland det farliga kolesterolet, då det anses vara ansvarigt för att deponera kolesterol i kärlväggen.
HDL kallas däremot det goda kolesterolet, då det rensar kolesterol från artärväggen.
Konditionsträning har visat minska blodflödet till levern och mag-tarmkanalen, vilket i sig reducerar upptaget av LDL från från tarmen och minskar transporten av detsamma till levern. Konditionsträning ger därför minskade nivåer av LDL. Däremot ökar konditionsträningen halten av HDL med upptill 21%, varför detta sker är inte helt klarlagt (Santesson et al, 2007).

Santesson, U., Cider, Å., Jonsdottir, I., Sterner-Victorin, E. & Willèn, C. (2007). Effekter av fysisk träning vid olika sjukdomstillstånd. Stockholm: SISU Idrottsböcker.
Posted 17:16, 1 Mar 2015
VLDL (very low density lipoprotein) består av 60% triglycerider och nästan lika mycket fosfolipider, kolesterol och protein. VLDL transporteras konstant via levern ut i blodet och är huvudtransportformen av triglycerider vilka främst förs ut till fettvävnaden.

LDL (low density lipoprotein) I fettcellerna ombildas det kvarvarande VLDL till LDL, ett annat lipoprotein, som är kolesterolrikt och kallas det "onda kolesterolet". Ombildningen sker i blodet och LDL levererar kolesterol till cellen. Det används inte som energi utan är en del av cellmembranet och ingår i syntesen av steroidhormoner och gallsalter.

HDL (High density lipoprotein) produceras i levern och omnämns som "det goda kolesterolet" då det minskar lagringar av kolesterol i artärväggarna. HDL samlar upp cellernas överskott av kolesterol och transporterar det till levern där det utsöndras med gallan oförändrad eller som gallsalt. Det innehåller alltså mer kolesterol när det kommer tillbaka till levern än när det lämnade den.

Man kan få en god indikator på risken för hjärtinfarkt genom att ju högre kvot mellan HDL och LDL desto mindre risk att utveckla ateroskleros. Halten av kolesterol i blodet påverkas mycket lite av vad vi äter; äter vi mycket kolesterolhaltig föda så produceras mindre kolesterol och äter vi för lite produceras mer. Om man däremot röker minskar HDL och om man tar Anabola steroider ökar risken för att drabbas av hjärtinfarkt markant (50-60% av HDL minskar och 50-60% av LDL ökar!). Om man däremot är fysiskt aktiv minskar LDL och HDL ökar!

Sand. O, Öystein.V. Sjaastad, Haug.E, Bjälie.G.J "Människokroppen fysiologi och anatomi" 2006 Liber förlag.
Posted 19:24, 1 Mar 2015
Viewing 4 of 4 comments: view all
You must login to post a comment.