Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Medicinsk vetenskap > Tidigare kurser inom Medicinsk vetenskap > Medicinsk baskurs - Fysisk aktivitet och hälsa > Ordlista > Glukos

Glukos

  Table of contents
  No headers

  Glukos (C6H12O6) är en enkel sockerart, en såkallad monosacarid som utgör en av de viktigaste kolhydraterna. För både växter och djur utgör den en viktig energikälla och är den vanligaste monosacariden i allt liv. Glukos ingår även som en viktig byggsten i polysacaridern stärkelse som används av växterna för att lagra energi samt glykogen som är viktig för människor och djur skall kunna lagra kolhydrater. Hos djur och människor diffunderar glukos från blodbanan till glukosfattiga celler där mitokondrierna använder dess kemiska energi till att bilda den energirika föreningen ATP (Adenosintrifosfat).

   

  Referenser: Referenser:

  Wikipedia, (2015), Den 13 Februari kl 08:30, http://sv.wikipedia.org/wiki/Glukos

   

   

   

  Files (0)

   

  Comments (2)

  Viewing 2 of 2 comments: view all
  En kolhydrat är uppbyggd av Kol(C), väte (H) och Syre (O). (CH2O)Är kolhydratens generella formel vilket innebär att relationen mellan kol, väte och syre är 1:2:1 i alla kolhydrater. En kolhydratmolekyl kan bestå av fler än en enhet av CH2O vilket skrivs med ett nersänkt n efter formeln vilket är lika med antalet. Glukos tex består av n=6 vilket innebär att glukosmolekylen består av sex kolatomer, tolv väteatomer och sex syreatomer (C6H12O6). Glukos bildas under fotosyntesen och de flesta kolhydrater som människan äter kommer från växtriket.
  Vid fysisk aktivitet spelar kolhydrater en viktig roll, dessa delas generellt in i olika grupper; monosackarider, disackarider, oligosackarider och polysackarider. Kolhydraternas basenhet är monosackarider. Vår kost har tre av dessa: glukos, fruktos och galaktos vilka har liknande struktur och lika många kol, väte och syremolekyler men det som skiljer är olika bindningar. I muskeln är det endast glukosen som kan oxideras, de andra två måste omvandlas till glukos först vilket sker i levern och sker ganska långsamt.
  Referens: Jeukendrup, A. Gleeson, M. 2007. Idrotts Nutrition för bättre prestation. SISU Idrottsböcker. Stockholm.
  Posted 14:30, 20 Feb 2015
  Intag av glukos vid träning och framför allt vid träning under ett längre träningspass har visat sig vara av största vikt för uthålligheten. Det viktiga är att intaget av glukos sker kontinuerligt under det långa träningspasset.Vid t.ex löpning eller cykling i hårt tempo kan energiförbrukningen öka rejält. Det kan handla om en ökning av energiförbrukningen på hela 16 ggr. (1)

  1. Fall, A., Gustavsson, E (2013 ). Glukos-energigenerering och dess betydelse för idrottaren.Hämtad 25 februari 2015, från skolan för kemivetenskap, https://www.kth.se/che/archive/arkiv/molaug-1.191519 edited 09:11, 27 Feb 2015
  Posted 07:56, 25 Feb 2015
  Viewing 2 of 2 comments: view all
  You must login to post a comment.