Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Medicinsk vetenskap > Tidigare kurser inom Medicinsk vetenskap > Medicinsk baskurs - Fysisk aktivitet och hälsa > Ordlista > Erytropoietin, EPO

Erytropoietin, EPO

  Table of contents
  No headers

  Erytropoeitin

  Erytropoeitin är ett glykoproteinhormon som stimulerar erytropoesen, bildningen av erytrocyter. Hormonet bildas i njurarna och är beroende av syrgastrycket. Vid till exempel anemi eller hög höjd känner njurarna av ett minskat syrgastryck och ökar då bildningen av erytropoeitin. Hormonet förs via blodet till benmärgen där det stimulerar ökad produktion av erytrocyter och ökar på så sätt tillgången på syre i kroppen (Kenney, Wilmore & Costill, 2011).

  Kapaciteten vid uthållighetsidrott är beroende av kroppens förmåga att förse musklerna med syre. Genom att injicera EPO (erytropoeitin) i blodet ökas produktionen av erytrocyter och därmed förmågan att transportera syre. EPO är förbjudet inom idrotten och kan spåras både via blod och urin (Malm, 2011). Genom att via bloddoping öka blodets hemoglobinhalt med tio procent förbättras VO2max (Maximal syreupptagning VO2) med fem till tio procent (Calbet, Lundby, Koskolou & Boushel, 2006). Ett annat sätta att naturligt och tillåtet öka frisättningen av EPO är att träna på hög höjd. Kroppen känner då av det lägre syrgastrycket och frisätter EPO. En av de största riskerna med ökad produktion av erytrocyter är att blodet blir för tjockt och bildar blodproppar (Kenney, Wilmore & Costill, 2011).

  Det har dock visat sig att doping med infusioner av blod ger bättre prestationsförmåga än tillförsel av EPO och även är svårare att spåra (Schmidt & Prommer, 2005). Det forskars i stunden på olika sätt för att kunna upptäcka att en blodtransfusion har genomförts, även om det är med blod som tidigare tappats ut från samma människa (Malm, 2011).

   

  Referenser:

  Calbet, J.A., Lundby, C., Koskolou, M. & Boushel, R. (2006) Importance of hemoglobin concentration to exercise: acute manipulations. Respiratory Physiology & Neurobiology.28;151(2-3):132-40.

                                                                             

  Kenney, W. L., Wilmore, J. H., Costill, D. L. (2011) Physiology of sport and exercise. 5 uppl. Champaign, IL: Human Kinetics.

   

  Malm, C. (2011) Bloddoping kan stoppas. Ny metod skiljer nytt och gammalt blod. Idrottsforskning 2011;20(1)59-61. http://www.gih.se/Documents/CIF/Tidningen/2011/1_2011/13.%20SVIF%20111%20s59-61%20Malm.pdf [2015-02-17].

   

  Schmidt, W. and N. Prommer. (2005). The optimised CO-rebreathing method: a new tool to determine total haemoglobin mass routinely. European Jounal of Applied Physiolgy. 95(5- 6):486-95.

  Files (0)

   

  Comments (2)

  Viewing 2 of 2 comments: view all
  Organismens syrebehov regleras genom benmärgens erytrocytproduktion. Regleringen av produktionen styrs av hormonet erytropoietin, en liten del av detta hormon cirkulerar i blodbanan för att stimulera den normala produktionen av erytrocyter. Vid minskad mängd syre till njurarna så ökar produktionen av erytropoetin vilket i sin tur stimulerar omogna erytrocytförstadier till ökad delning i benmärgen och en snabbare mognad.
  Referens: Haug,E. Sand, O. Sjaastad, ÖV. 1998. Människans fysiologi. Liber AB:Stockholm
  Posted 14:04, 20 Feb 2015
  Njurarna står för ca 90% av kroppens tillverkning av hormonet erytropoietin resterande 10% tillverkas i levern. Man har inte helt kunnat påvisa vilka mekanismer som känner av tillgången på syre men man vet att dessa sensorer finns i njurarna. Den troligaste källan för tillverkning av erytropoietin är celler i njurbarken. Att tillföra EPO är förbjudet inom idrotten men en nödvändighet vid vissa sjukdomstillstånd som tex njursvikt då njurarna har nedsatt förmåga att själva reglera tillverkningen av röda blodkroppar.

  Referenser:
  Aurell.M, Et al. (2004) Njurmedicin, Liber AB:Stockholm
  Posted 10:48, 4 Mar 2015
  Viewing 2 of 2 comments: view all
  You must login to post a comment.