Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Medicinsk vetenskap > Tidigare kurser inom Medicinsk vetenskap > Medicinsk baskurs - Fysisk aktivitet och hälsa > Ordlista > Citronsyracykeln

Citronsyracykeln

  Table of contents
  No headers

  Citronsyracykeln är en av tre reaktionscykler som krävs för att omvandla näringsmolekylerna kolhydrater, proteiner och fett till energi för cellerna, den sk cellandningen. Den tar vid efter Glykolysen och lämnar sen vidare till Elektrontransportkedjan. Energin efter glykolysen finns lagrad i pyruvatmolekyler. Dessa molekyler är resultatet av nedbrytning av glykosmolekylen och består av tre kolatomer. 

   

  Citronsyrecykelns uppgift är att bryta ner pyruvatmolekyler till slutprodukten koldioxid, processen är aerob och kräver alltså tillgång till syre. Processen sker i vätskan i mitokondriens inre rum. När pyruvatmolekylen reagerar med cellens matrix spjälkas koldioxiden samtidigt som den oxideras till ättiksyra. Ättiksyran består av två kolatomer som tillsammans med koenzymA bildar Acetyl-CoA. De två kolatomerna förs in i det cykliska förloppet med hjälp av koenzymA. Kolatomerna binds till oxalättiksyra och citronsyra bildas. KoenzymA går tillbaka för att stödja nästa pyruvatprocess. Den cykliska processen fortsätter med hjälp av en organisk molekyl, koenzym NAD, tillför syre som möjliggör att en kolatom spjälkas, CO2 bildas och energi i form av NAD-2H. Nu återstår fem kolatomer och samma process sker igen, koenzym NAD tillför syre som möjliggör att en kolatom spjälkas, CO2 bildas och energi bildas i form av NAD-2H.Nu återstår fyra kolatomer. Fosfat tillförs från ADP och Pi, när fosfatet tillförs kolatomerna i processen bildas ATP vilket är cellens viktigaste energitransportör. I nästa steg tillförs koenzym FAD som möjliggör att energin i form av FAD-2H bildas. De fyra kolatomerna går vidare och reagerar på nytt med koenzym NAD, vilket tillför syre som möjliggör att en kolatom spjälkas, CO2 bildas och energi i form av NAD-2H. Här är processen i mål och cykeln har gått ett varv.

   

  Under varje cykel omvandlas två kolatomer till CO2. Hela processen ger energi i form av 1st ATP, 3st NAD-2H och 1st FAD-2H. NAD-2H och FAD-2H går vidare till nästa reaktionscykel, elektrontransportkedjan. 

   

  NADH och FADH2 är viktiga molekyler då de innehåller den ursprungliga energin från glukosen. När de 3 NADH + 3Hkommer till elektrontransportkedjan kommer de ge nio ATP molekyler och FADH2 kommer ge 2 ATP molekyler. Varje runda i citronsyracykeln kommer till slut ge 12 ATP molekyler. Eftersom en glukosmolekyl omvandlas till två koenzymA molekyler kommer glukosnedbrytningen i citronsyracykeln tillsammans med elektrontransportkedjan ge 24 ATP molekyler per glukosmolekyl. 

   

  Citronsyracykeln kallas även för "Krebs Cykel" då den är döpt efter en kemist med namnet Hans Krebs som beskrev reaktionerna redan på 1930talet (Tortora & Derrikson, 2006). 

   

  Referenser:

  Människokroppen - Fysiologi och anatomi, Olav Sand et al

  http://sv.wikipedia.org

  https://www.youtube.com/watch?v=EMZ1fexIjaA

   

  Tortora, G.J. & Derrikson, B. (2006). Principles of anatomy and physiology(11. uppl). USA: Wiley

  Files (0)

   

  Comments (1)

  Viewing 1 of 1 comments: view all
  Jag tycker det är otydligt vilken referens som hör till vilket stycke. Därför har jag valt att bara lägga till fakta än att mixa in fakta samt markera den med en annan färg, för att ytterligare tydliggöra vad som kommer från den referens jag lagt till.

  Sedan funderar jag över första steget som beskrivs. Jag uppfattar som att det är mer som ett försteg till själva citronsyracykeln, inte att det sker i själva cykeln. Därför känns det inte helt rätt att skriva "citronsyracykelns uppgift är att bryta ner pyruvatmolekyler..." Det borde kanske stå acetyl koenzymA istället för pyruvatmolekyler? Eller har jag missuppfattat det?

  //Emmelie
  Posted 22:04, 3 Mar 2015
  Viewing 1 of 1 comments: view all
  You must login to post a comment.