Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Medicinsk vetenskap > Tidigare kurser inom Medicinsk vetenskap > Medicinsk baskurs - Fysisk aktivitet och hälsa > Ordlista > Arbetsintensitet

Arbetsintensitet

  Table of contents
  No headers

  Pulsen,antalet slag hjärtat slår/minut visar kroppns grad av ansträngning vid fysisk aktivitet.

   

  Vid höjd arbetsintensitet ökar pulsen, hjärtat  jobbar fortare med att förse kroppens muskler med syremättat blod.

  Pulsen stiger olika mycket beroede på om individen är en vältränad person och vilken typ av fysisk aktivitet som kroppen utför. Hjärtmuskeln stärks vid träning och orkar då pumpa ut en större volym vid varje slag vilket leder till att pulsstegringen inte blir så stor vid ökad fysisk aktivitet hos en vältränad peron.(www.hjart-lungfonden.se)

  Vilopulsen hos en vuxen välmående och frisk person är normat 60-70 slag/minut. Barn har normalt en högre puls och en vältränad persona har en lägre puls.

  Då pulsen skall kontrolleras görs deta vanligtvis genom att två fingrar läggs på undersidan av handleden, där känns en fin pulsering, orsakad av vidgningen i kärlet, av blodet för varje slag hjärtat slår.

  Då kroppen får arbeta ,fysiskt eller psykiskt ökar hjärtas arbete och pulsen stiger, även stress,rädsla, smärta och feber ger en ökad puls.(www.1177.se)

   

  Av Monika Johnsson

  Vid träning rekommenderas att man minst använder 50-60% av VO2max för att få en god effekt av sin träning. Vill man sedan tävla eller bli riktigt bra på någon aktivitet så bör det övertsiga 60% av VO2max. Vissa männsikor kan dock få god effekt även av en lägre VO2max. Beroende på vad vi vill få ut av träningen så beöver vi också fundera på hur länge arbetsintesiteten ska pågå. Om vi håller på 20 till 30 minuter med 60% av VO2max är det en ganska optimal längd för att hålla kroppen i form. (1).

   

   

   

  Källhänvisning

  Eliktronikska

  www.hjartlungfonden.se/Sjukdomar/Halsa/Motion/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

  www.1177.se/Vastra-Gotaland/Fakta-och -rad/Undersökningar/Ta-pulsen

  (1). Kenney, W. Wilmore, J. Costill, D. (2012). 5 Edition. Physiology of Sport and Exercise. Human Kinetics. USA

   

   

   

  För att mäta arbetsintensitet kan man använda flera olika metoder, tre vanliga metoder är:
  1) Training Heart Rate (THR). Detta mått baseras på relationen mellan arbetspuls och syrekonsumtion och uttrycks sedan i procent eller ett procentspann av VO2max. Begreppet VO2max utvecklas vidare här.
  2) Metabolic equivalent (MET) mäter abetsintensiteten vid olika fysiska aktiviteter baserat på det proportionella förhållandet mellan syreåtgång och energikonsumtion.
  Man har satt en referens på 3.5ml syreåtgång per kilo kroppsvikt och skattar sedan med hjälp av en tabell hur intensiv en aktivitet är, tex förbrukar man dubbelt så mycket energi när man duschar som när man vilar.
  3) Ratings of perceived exertion (RPE) är en skattningsskala för upplevd fysisk ansträngning. Här får en person subjektivt uppskatta med hjälp av en skala hur hårt de tycker att de arbetar. En vanlig skala vid uppskattning är Borgskalan.

  Kenney, WL,  Wilmore, JH and Costill DL (2011). Physiology of sport and exercise 5th edition. Champaign, IL: Human Kinetics.

   

  Arbetsintensitet är helt enkelt ett uttryck för med hur hög intensitet ett arbete utförs. Ofta anges arbetsintensitet i procent av den maximala syreupptagningen. Men det är viktigt att tänka på att det är stora skillnader på hur stor intensitet man arbetar med i olika grenar i förhållande till VO2 max. Den intensitet, där VO2 max uppnås, är inte ett uttryck för den högsta intensitet en person kan prestera. (1) Om man tex springer 100 m så har man en arbetsintensitet de första metrarna som överstiger den intensitet som motsvarar maximal syreupptagning medans man i en uthållighetsgren, tex längdskidåkning, arbetar med en lägre intensitet under en längre period.

  1. Michalsik, L. Bangsbo, J. (2004). Aerob och Anaerob träning. Stockholm: Sisu Idrottsböcker

  Files (0)

   

  Comments (1)

  Viewing 1 of 1 comments: view all
  Jag la till min kommentar om hur man mäter arbetsintensitet efter Monikas text, eftersom länken inte verkar fungera i det här fältet.
  Posted 23:01, 26 Feb 2015
  Viewing 1 of 1 comments: view all
  You must login to post a comment.