Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Medicinsk vetenskap > Tidigare kurser inom Medicinsk vetenskap > Medicinsk baskurs - Fysisk aktivitet och hälsa > Ordlista > Agonist och antagonist

Agonist och antagonist

  Table of contents
  1. 1. Agonist – Antagonist
    1. 1.1.1. Agonist
    2. 1.1.2. Antagonist

  Här skriver Kennet Nordqvist om Agonist och antagonist

   

   

  Agonist – Antagonist

  Förekommer inom fysiologin, (t ex inom anatomi, neurologi och odontologi m.fl.)

  och kemin, (t ex inom biokemi och farmakologi).

   

  Agonist

  En agonist är den motstående sidan till en antagonist.

   

  Muskelatur

  Agonisten är den muskel eller muskelgrupp som är aktiv i ett specifikt arbete, (kontraherar, kontraktion)

  En agonist kan vara en antagonist i en annan rörelse.

  Agonist eller synergist kallas de muskler som arbetar och har samma verkan på en led, ett exempel är m. biceps brachii och m. brachioradialis som båda arbetar när vi böjer armen från rakt hängande. (1).

  Övrigt

  Begreppet förekommer även, då man t ex beskriver signalsubstansers-, hormoners- och tänders arbete mot varandra inom respektive område.

   

   

  Antagonist

  En antagonist är den motstående sidan till en agonist.

   

  Muskelatur

  Antagonisten är i ett icke arbetande tillstånd, (relaxerar, relaxion).

  En antagonist kan vara en agonist i en annan rörelse.

  Agonisten är den muskel som sträcker i rörselsen, som i den beskrivna rörelsen i böjning av arm så kommer m.triceps brachii vara antagonist i förhållandet till de som arbetar. (1).

  Övrigt

  Begreppet förekommer även, då man t ex beskriver signalsubstansers-, hormoners- och tänders arbete mot varandra inom respektive område.

   

  Koaktivering av agonister och antagonister är en av flera neurala faktorer som gör att vi får en styrkeökning då vi utför styrketräning. Agonisterna har som uppgift att utföra rörelser medan antagonisterna har som uppgift att hindra rörelser som agonisterna utför.  Bidrar båda dessa med lika mycket kraft kommer således ingen rörelse ske. För att få en styrkeökning krävs det därför att koaktiveringen av dessa två minimaliseras för att kunna generera maximal kraft. (2)

   

   

   

  Referenser

  http://sv.wikipedia.org/wiki/Agonist

  http://sv.wikipedia.org/wiki/Antagon...farmakologi%29

  http://www.medicinenet.com/script/ma...rticlekey=7835

  http://www.encyclopedia.com/doc/1G2-3403100034.html

  http://sv.wikipedia.org/wiki/Antagonist_(fysiologi)

  http://iof1.idrottonline.se/ImageVau...94/cf_74/2.PDF (sida 3)

  https://www.youtube.com/watch?v=QXPcWWyKJb8

  https://www.youtube.com/watch?v=oD12QHE-4WY

  Get Adobe Flash player

  (1). Budowick, M. Bjålie, J. Rolstad, B. Toverud, K. (1998). Anatomisk ATLAS. Liber AB. Stockholm.

  (2) Wilmore J H, Costill D L, Larry Kenney W. (2008) Physiology of Sport and Exercise. Human Kinetics. United States of America

   

   

  Antagonistic-Muscle-groups-List.png

   

  Get Adobe Flash player

  Files (1)

  FileSizeDateAttached by 
   Antagonistic-Muscle-groups-List.png
  No description
  173.27 kB13:32, 16 Feb 2015v15kennoActions

  Comments (2)

  Viewing 2 of 2 comments: view all
  Hej!
  Har ändrat och tydliggjort en förklaring. Se gulmarkerat
  Posted 23:27, 27 Feb 2015
  Agonister= muskler med samma verkan.
  Antagonister= muskler som motverkar varandra.
  Att vi har agonister och antagonister är viktigt då musklerna inte själva kan sträcka ut sig efter kontraktion. Vi kan tack vare detta utföra upprepade böj och sträckrörelser. Musklerna sitter ihop med skelettet på ett sätt som gör att en sammandragning i en muskelgrupp gör att muskler med antagonistisk effekt sträcks. Tex sammandragning av antagonistiska muskler sträcker och böjer armen i armbågsleden; biceps kortas -> armen böjs -> samtidigt som triceps sträcks. När triceps kontraheras händer det omvända; biceps sträcks.

  Sand. O, Öystein.V Sjaastad, Haug.E, Bjålie. G. J "Människokroppen fysiologi och anatomi", 2006 Liber förlag.
  Posted 19:05, 1 Mar 2015
  Viewing 2 of 2 comments: view all
  You must login to post a comment.