Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Medicinsk vetenskap > Tidigare kurser inom Medicinsk vetenskap > Medicinsk baskurs - Fysisk aktivitet och hälsa > Ordlista > Aerob energiomsättning

Aerob energiomsättning

  Table of contents
  No headers

  Via vårt matintag från fett, kolhydrater  och protein bildas s k Adenosintrifosfat (ATP). Detta är en energirik fosfatförening som innehåller lagrad energi som frigörs när bindningarna mellan fosfatföreningens molekyler bryts. På så sätt får vi energi till vårt muskelarbete (1, 2). Övergripande kan man säga att ämnesomsättningens syfte är att återskapa ATP i samma takt som kroppen förbrukar det (3).

  Det finns tre huvudasakliga tillvägagångssätt för att hålla ATP – nivån uppe i muskelcellerna.  Kreatinfosfatnedbrytning, anaerobt utnyttjande av glykogen s k spjälkning eller anaerob glykolys, aerobt utnyttjande av glykogen s k kolhydratförbränning eller aerob glykolys och aerobt utnyttjande av triglycerider s k fettförbränning  eller aerob process (2, 3). Den viktigaste skillnaden mellan de två först nämnda och de två sista är att de två sista kräver tillgång till syre för att utvinna energin (3). Energiutvinning utan syre bildar mjölksyra.  Denna aneroba energiutvinning kan endast försörja muskeln med energi under 10-15 sekunder. Detta gör att aerob glykolys och aerob process får ta över energiutvinningen efter ett tags arbete. Vid längre ansträngning kommer därför syretillgången vara helt avgörande för arbetsförmågan (2). Vid aerob metabolism är slutprodukten C02 och vatten. (3)(

  De två viktigaste substraten vid aerob energiomsättning är kolhydrater och fett.(3)

  Aerob energiomsättning brukar alltså delas in i två olika undergrupper, aerob glykolys och aerob process (2). Glykolys kommer av ordet glykogen som är depåer med kolhydrater medan den aeroba processen använder fett som energikälla. Aerob glykolys kan göras så länge kolhydratlagerna räcker medan fett kan användas under längre tid då det kan  tas och lagras från vår fettvävnad (3). Aerob glykolys används alltså mer under kortare ansträngning  som t ex 1- 2 timmar medan den aeroba processen kan användas i flera timmar. Aerob glykolys är däremot mer effektiv då man får ut mer energi per andel syre än från fett, man brukar säga att kolhydraterna är mer högoktaniga (2). Aerob process är relativt långsam och kan endast arbeta under lägre arbetsintensitet. Vid energitillförsel via fettförbränning kan man arbeta endast vid 50 procent av den maximala aeroba arbetsintensiteten. (3) 

  Aerob energiomsättning är alltså när syre transporteras till muskeln och används för att omvandla kemiskt bunden energi i framför allt fett och kolhydrater till muskelarbete. Kort och gott energiutvinning i muskulaturen genom förbränning/ oxidation (tillgång till syre) (2). Eftersom aerob förbränning är beroende av god tillgång på syre, krävs en bra blodtillförsel. En hög blodtillförsel kräver rik kapillärisering och hög mitokondriehalt.(3) Så länge syretillförseln är lika stor som den mängd syre musklerna konsumerar så är metabolismen huvudsakligen aerob (3) men beroende på träningsintensistet väljer  alltså muskeln något av dessa fyra tillvägagångssätt. Detta innebär också att olika intensiteter aktiverar olika energisystem, du blir bra på det du tränar helt enkelt (2).  En mer uthållighetstränad person kan t ex täcka större delen av sitt energibehov från fett så att glykogenlagret räcker längre. Proportionerna mellan kolhydrat och fettförbränning är olika beroende på individen (3).

   

  Referenser

  1. Sand O, Sjaastad OV, Haug E. Människans fysiologi. Liber 2004.

  2. Forsberg A, Holmberg HC, Woxnerud K. Träna din kondition. Sisu Idrottsböcker 2002.

  3. Lännergren J, Ulfendahl M, Lundeberg T, Westerblad H. Fysiologi.  Studentlitteratur Lund 1998.

  Files (1)

  FileSizeDateAttached by 
   Aerob energiomsättning.docx
  No description
  15.97 kB11:36, 17 Feb 2015h14chasiActions

  Comments (2)

  Viewing 2 of 2 comments: view all
  Lyckades inte klistra in det..
  Posted 11:40, 17 Feb 2015
  Hej
  Jag har varit inne och lagt till lite i din text enligt uppgiften vi fick. All kursiv text är det jag som skrivit. / Titti Lundquist
  Posted 19:44, 23 Feb 2015
  Viewing 2 of 2 comments: view all
  You must login to post a comment.