Search:

Files (0)

 

Comments (1)

Viewing 1 of 1 comments: view all
Cellerna behöver energi för att överleva. Genom att äta växter och djur skapas kemisk energi. I cellerna bryts molekyler ner i olika kemiska reaktioner. Ca 40% av dessa slutprodukter överföres till speciella molekyler som transporterar energi till den del av cellen som just då är i behov av energi. ATP Adenosintrifosfat är den viktigaste av alla dessa energikällor. Från människa till bakterie så är ATP den huvudsakliga energikällan i cellerna. I organismen lagras energi genom huvudsakligen fett och kolhydrater som behövs för ATP bildningen för cellens upprätthållande.
ATP är sammansatt av adenin, ribos och tre fosfatgrupper. ATP är en instabil molekyl genom att den yttre fosfatgruppen lätt kan spjälkas av genom hydrolys (1). ( en kemisk reaktion varvid ett ämne upptager vatten och sönderfaller i två andra ämnen (2).
Slutprodukten i den reaktionen är ADP (Adenosindifosfat) och ett oorgansikt fosfat Pi anjondelen i fosforsyra) vilka innehåller mindre energi än utgångsämnena ATP och vatten. Den frigjorda energin används för att driva andra reaktioner i cellen ATP+H2O-ADP+Pi+energi.
Vid energikrävande processer i cellen överför ATP en fosfatgrupp till en annan molekyl varvid molekylen blir mer energirik.
Reaktionerna som bildar energi från näringsmolekylerna kan indelas i tre grupper: Glykolys, Citronsyracykeln och Oxidativ fosforylering . Vid Glykolysen behövs inte syrgas och två ATP-molekyler går åt i processen men i slutet har fyra nya bildats. I Citronsyra cykeln används syre och här skaps en ATP molekyl för varje pyrodruvsyramolekyl genom fosforylering av ADP. Den störst energiomvandlingen sker i sista delen av cellandningen den oxidativa fosforyleringen där bildas ATP genom fosforylering av ADP vilket här ger 34 stycken ATP molekyler.
Referens:
1. Haug E, Sand O, Sjaastad ÖV. 1998. Människans fysiologi. Liber AB Stockholm
Posted 13:20, 20 Feb 2015
Viewing 1 of 1 comments: view all
You must login to post a comment.