Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Medicinsk vetenskap > Tidigare kurser inom Medicinsk vetenskap > Medicinsk baskurs - Fysisk aktivitet och hälsa > Artiklar om fysisk aktivitet och hälsa > Stillasittande och ohälsa

Stillasittande och ohälsa

  Table of contents
  No headers

  Anna Filipsson ska skriva om stillasittande och ohälsa.

  Introduktion

  Att kroppen vill röra på sig vet dom flesta och människor tränar som aldrig förr, det är workeoutpass, löpning,fotboll, högintensiv träning eller gymmet som hägrar m.m. Sen finns det också en en hel del människor som inte tränar överhuvudtaget. Idag pratas det också om att det inte är bra att vara för mycket stillasittande att det inte hjälper att träna hårt en timme varje dag för att sedan bli stillasittande resten av den vakna tiden. I dagens samhälle har flera orsaker gjort att vi idag inte behöver vara lika aktiva som förr. Vi förflyttar oss med bilar och bussar, sitter framför datorer och arbetar flera timmar per dag, slappar framför tvn eller paddan. Om vi behöver få tag i någon idag så fiskar vi upp våran mobil och ringer direkt för ett tag sedan var man tvungen att resa på sig för att ringa från en fast telefon som fanns i andra ändan av rummet. I dagens tema vill jag därför belysa stillasittande som en ohälsosam produkt. Det finns fördelar och nackdelar med mycket här i livet, men genom att röra sig lite mer upprepat varje dag så kommer våra kroppar att må bättre. 

  Vad innebär det då att vara stillasittande? Begreppet stillasittande innebär den tid då kroppen inte är i rörelse så som när vi sover eller sitter stilla. Våra muskler har inga större sammandragningar och kroppen gör endast av med den basala ämnesomsättningen. I Europa orsakar stillasittande livsstilar cirka 600 000 dödsfall per år och räknas nu som den fjärde största orsaken till förtida död samt att risken ökar för att bli sjuk. 1 2.  Stillasittande har en fördubblad risk för hjärt-kärlsjukdomar om det jämförs med en fysisk aktiv livsstil, stillasittande har också 33-50 % större risk att utveckla typ 2-diabetes genom inaktivitet.1 Stillasittandet förbättrar inte heller konditionen, om konditionen tränas istället minskas risken att dö i förtid 7-8 gånger.1  Om vi sitter mer än 11 timmar per dygn kan risken att dö i förtid öka med 40 procent än om vi skulle sitta mindre än fyra timmar.Stillasittandet - en pandemi, som sveper över världen och 5 miljoner människor dör varje år i förtid för  att de är för inaktiva vilket är samma mängd människor som dör på grund av rökning.Hippocrates sa redan för 2000 år sedan att de är viktigt med fysisk aktivitet och bra mat för vår hälsa. I vår tid så togs det upp till diskussion 1992 att fysisk inaktivitet kan vara lika skadligt som rökning, höga blodfetter samt högt blodtryck som risk för att drabbas av hjärt och kärlsjukdomar. enl American Heart Association.3 Det räcker alltså inte att träna hårt en timme per dag om resten av dagen blir stillasittande och  muskulärt inaktiv.4 I genomsnitt använder en människa sina vakna 16 timmar på dygnet genom att vara aktiv på medelhög nivå ca 0,5 timmar, 6-7 timmar lågintensiva vardagliga aktiviteteter samt de resterande nio timmarna till att sitta stilla.5

   

  I kroppen händer flera saker när vi inte rör på oss och säkert många saker som ej ännu är klarlagt, det finns dock flera saker som undersökts och troliga orsaker som kopplas samman med negativa hälsoeffekter på gund av stillasittande tros vara låg energiomsättning som leder till ansamling av visceralt fett och en låggradigt systemiskt inflammation, uteblivna endokrina svar svar från de inaktiva skelettmuskulaturen med följd av försämrad effekt i flera organ och vävnader.5

  Hjärt- och kärlsjukdomar: Vanligaste orsaken till att människor dör i förtid. Riskfaktorer här är stillasittande, dålig kondition tillsammans med rökning och felaktig kost.1 Vid stillasittande tränas inte vårt hjärta att bli starkare, muskulösare och då även bättre på att arbeta med lägre puls som följd. Får inte  koronarkärlen (de försörjer hjärtat) någon träning blir deras dilatationsförmåga försämrad, vid träning blir kärlen mindre styva och har lättare att ändra storlek. Vid muskelstärkande fysisk aktivitet eller aerob träning kan blodtrycket minska mer än med ett enskilt blodtryckssänkande läkemedel.6 Stillasittande ökar risken för högt blodtryck med 30 procent om jämför med en person som har fysisk aktiv livsstil.1

  Stroke:  Propp eller blödning i hjärnan rankas som tredje största orsaken till dödsfall. Stillasittande kan ge en 20-50 procent högre risk att drabbas än om personen är aktiv och har bra kondition.1 Om träning sker regelbundet så fungerar fibrinolysen bättre varvid det blir lättare för kroppen att återupplösa proppar, samt att benägeheten hos blodplättarna att klibba ihop sig minskar.6

   

  Blodfetter: Att istället för att sittastilla promenera i rask takt varje vecka kan konsumtionen av kalorier öka med över 1000 kalorier och samtidigt minska ner nivån av de onda kolesterolet samt öka det goda kolesterolet.1 Forskare har också en möjlig teori att stillasittandet inaktiverar ett ämne som heter lipoproteinlipas, skulle kroppen istället få röra på sig så dammsuger detta ämne blodet på fetter vilket i sin tur regler blodfetter och kolesterol vilket är viktigt för att slippa få hjärt och kärlsjukdomar. Efter en måltid har vi ökade fett och lipoproteiner i blodet vilka anses utgöra en risk för hjärt-kärlsjukdom.Genom att träna på måttlig intensitet i cirka 30 minuter så  kan  den måltidsrelaterade blodfettsökningen sänkas under 12-36 timmar därefter. 6

  Diabetes:  Den vanligaste metabola sjukdomen i världen är Typ 2-diabetes och de som drabbas har en risk att dö 15 år i förtid. Världshälsoorganisationen WHO har beräknat att nittio procent av all Typ 2-diabetes kan förebyggas genom fysisk aktivitet och viktminskning. Stillasittande är här en stor riskfaktor för att utveckla typ 2 diabetes och även fetma som i sin tur kan ge större risk att drabbas av hjärt och kärlsjukdomar och cancer. 3 Stillasittandet ger en minskad insulinkänslighet.6

  Fetma och övervikt: Nästa hälften av alla människor i Sverige är överviktiga. Stillasittandet gör det svårare att hålla en hälsosam vikt. 1  En överviktig människa skulle kunna stå upp istället för att vara stillasittande under två timmar per dag och därigenom öka sin enegiförbrukning med 350 kcal.4 Aptitregleringen fungerar också sämre vilket leder till större matintag och mer fetma som följd.5

   

  Cancer: Vissa cancesjukdomar orsakas av folks livsstilar som till exemper rökning, matvanor och fysisk inaktivitet. Stillasittande kan ge en 40-50 procents högre risk att drabbas av tjocktarmscancer även risken för att drabbas av bröstcancer ökar med 30% .1

  Metabolismen :Kroppen går ner på sparlåga vilket innebär att den energi som görs av med är endast den basala grundmetabolismen . Äter vi mer än vad som går åt kommer överskottet lagras i fettväven och då framför allt runt midjan speciellt om muskelmassan är låg på kroppen som annars istället kunnat nyttja fettet som näring. Blodfetterna kan stiga och konditionen kan bara bli sämre med sämre syreupptagninsförmåga som följd.2  Vid stillasittande fungerar mag och tarmsystemet sämre vilket ger en mer långsam tömning med risk för förstoppning och divertiklar som följd samt att det finns en större risk att drabbas av gallsten. Vid stillasittande ökar inte våra nivåer av Mitokondrier i musklerna och det är synd för i dessa finns fettsyrenedbrytande enzymer som gör att kroppen blir bättre på att använda fett som energiutvinning istället för kolhydrater.

  Muskelmassan:  Stillasittande belastar inte våra muskler och får dom inte arbeta blir vi svaga och klena, vilket med stigande ålder kan bidra till att orken att hålla oss upprätta försvinner samt att balansen försämras och risken för höft och handledsfrakturer ökar. 1 Förlust av muskelmassa kallas sarkopeni vilket är en riskfaktor för att dö i förtid vilket kan leda till att vi på äldre dar får svårare att ta hand om oss själva då det krävs muskelstyrka att kunna ta sig upp från sängen och förflytta sig för att kunna sköta sina dagliga sysslor.  Musklerna behöver arbeta för att bli starka och smidiga och det får dom genom styrketräning.Musklerna innehåller ett ämne myokinin som frisläpps vid kroppsrörelse och genom denna frisläppning har en god påverkan på blodsocker, blodfetter samt även sammansättningen av kroppsfettet.2  Genom fysisk aktivitet och motion kan en antiinflammatiorisk effekt uppstå samt att fysisk aktivitet minskar  den viscerala fettmassan  vilket gör att en låggradig inflammation minskar. Myokinerna kan ha en central roll i glukos och fettmetabolismen då de kan påverka distrubutionen av kroppsfettinlagringen om den ska samlas visceralt eller subcutant. Stillasittande leder till ansamling av visceralt fett pågrund av låg daglig energiomsättning och uteblivet svar från den inaktiva skelettmuskulaturen.5

  Rörelseapparaten: Skelettet behöver belastas och våra leder behöver smörjas vilket görs vid rörelse, har du drabbas av artros så är fysisk aktivtet det enda som kan förbättra din led om du inte opererar in en ny led protes.2  Vid stillasittande får vi heller ingen övning i att hålla balans samt koordinera våra röreser. Stillasittande påverkar och kan förändra genaktiviten i skelettmuskulaturen. Vid stillasittande får bencellerna ingen mekanisk belastning vilket i sin tur leder till minskad benmassa. Det är större risk att drabbas av en höftfraktur vid inaktivitet och stillasttande. Bindväven i senor och skelettmuskulatur bryts ner vid fysisk inaktivitet.6

  Psykisk hälsa:  Den psykiska ohälsan ökar i samhället och depression kan drabba en av fem personer Sverige någon gång i livet.2  Att vara stillasittande och deprimerad gör inte saken bättre för det kan vara svårare att komma ur sin depression då. 2

  Demens: Sveriges äldre blir allt fler och med stigande ålder ökar också riskerna att bli dement. En människa som blir allt för stilla och ej mentalt stimulerad har större risk att utveckla demens.1 Vid regelbunden rörelse kan risken att drabbas av demens nästan halveras. I hjärnan finns hippocampus som är vktig  för minne och inlärning, när vi blir äldre krymper detta område vilket gör att minnet blir sämre och det förminskas även av stillasittande. Vid aktivitet och fysisk träning så kan hippocampus istället växa och inteligensen kan bibehållas. 2

   

  Ekonomin i samhället påverkas också av stillasittande vilket ger fler nackdelar som vi kan räkna ut endast genom att läsa om vad händer med våra kroppar. Är vi inaktiva så ökar risken för sjukdomar som hjärt-kärlsjukdom, diabetes, cancer, mental ohälsa, övervikt och fetma vilket i sin tur kommer belasta sjukvården mer. Världshälsoorganisationen WHO har beräknat på ett land med tio miljoner människor där fem miljoner människor är otillräckligt fysiskt aktiva kommer prislappen för det gå på 800 miljoner euro år. För människan själv som kommer att drabbas av sjukdom innebär det ett mänskligt lidande som är svårt att sätta en prislapp på. Det behövs också studier och undersökningar vilka miljöer som gynnar stillasittande. Kan det byggas samhällen som istället gör människa aktiv på ett bra sätt? Att kunna gå och cykla istället för att behöva ta bilen, att ha en miljö som är tillåtande och trevlig att vara fysiskt aktiv i.7

  Ja mycket kan hända i våra kroppar om vi är stillasittande och passiva men ha hopp, för den största förbättringen i hälsa kan du göra själv i ditt liv om du regelbundet börjar bli fysiskt aktiv.2 Genom att vara fysiskt aktiv 30 minuter per dag minskar flera av de ovanstående riskerna. Och vid de tillfällen du faktiskt  sitter så var bussig mot dig själv och res dig upp efter 30-60 minuter och ta en bensträckare på ca 2 minuter för att bryta de negativa biologiska händelserna i din kropp som förknippas med stillasittande.1  Genom att kontinuerligt avbryta stillasittandet genom att resa på sig och aktiva musklerna kommer du påverka blodtryck, insulinkoncentrationen, blodsocker och skelettmuskelgenerna positivt vilka i sin tur styr socker och fettsyraupptag, kärlnybildnng samt inflammation.6  Och när möjligheten finns att välja, ta trapporna istället för hissen och ska ni ha möte-ta ett promenadmöte och slå två flugor i en smäll. Vi har samma gener som våra förfäder vilka var aktiva stor del av sin vakna tid för att samla föda, dessa gener fungerar bäst när vi människor har en aktiv livsstil. Vilket inte innebär stenhåd träning en gång per dag utan dagliga rörelser och undvika stillasittande långa peioder.2  Skulle du sedan vilja börja träna också så finns flera hälsovinster. I en studie har de undersökt kvinnor i 45 års åldern som varit stillasittande  i minst 2 år med lätt förhöjt blodtryck där hälften av gruppen fick träna fotboll under en timme tre gånger i veckan under 15 veckor och den andra gruppen levde som tidigare. I den fotbollstränade gruppen så sjönk både det systoliska och det diastoliska blodtrycket. Även kropsfettet minskade samt det totala kolesterolet samt triglycerider minskade i denna grupp.8 Så är du otränad sätt igång och förbättra dina värden -det är du värd.

   

   

   

  Referenser:

  1 Faskunger J. Fysisk aktivitet och folkhälsa. 2014. Studentlitteatur: Lund.

  2  Hansen A, Sundberg CA.Hälsa på recept. 2014. fitnessförlaget: Stockholm.

  3 Kenney WL. Wilmore JH. Costill DL. Physiology of Sport and Exercise. 2012, 5th edition. Human Kinteics. USA.

  4 Ekblom-Bak E. Ekblom B. Hellènius ML. Minskat stillasittande lika viktigt som ökad fysisk aktivitet. Läkartidningen. 2010, (9). 107;587-588.

  5 Ekblom-Bak E. Ekblom B. Långvarigt stillasittande är en metabol riskfaktor. Läkartidningen. 2012, (34-35). 109; 1467-1470.

  6.Yrkesföreningar för fysisk aktivitet. (2015). Fysik aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling. FYSS 2015. Sockhol: Statens folhälsoinstitut.Tillgänglig på FYSS webbplats:  http://www://fyss.se/wp-content/uploads/2015/02/FYSS-kapitel_Biologiska-effekter-av-FA.pdf. Hämtad 2015-04-16.

  7 Owen N. Salomon J. Koohsari MJ. Turell G. Giles-Corti B. Sedentary behaviour and health: mapping environmental and social contexts to undpin chronic disease prevention. Br J Sports Med. 2014;48: 174-177.

  8 Mohr M. Lindenskov A. Holm PM. Nielsen HP. Mortensen J. Weihe P. Krustrup P. Football training improves cardiovascular health profile in sedentary, premenopausal hypertensive women. Scan J Med Sci Sports :24 (suppl. 1): 36-42.

  Files (0)

   

  Comments (7)

  Viewing 7 of 7 comments: view all
  Informativ text, bra. Men förslagsvis kunde det göras vissa förbättringar. Jag upplever texten generellt ganska talspråkig, helst skall det det inte upprepas vi , utan meningen kanske går att skriva om i passiv form eller exempelvis, istället för vi förflyttar oss med bussar och bilar, människor förflyttar sig allt mer bussar . Allmänna transportmedel blir vanligare, vilket ökar stillasittande. Populationen blir mer passiv med ökat kollektivt åkande mm Det finns flera olika sätt att skriva men inte jag, eller vi, vår osv i akademisk text, för att låta trovärdig. Sen blir sedan. Talspråkligt, prat går bort som ja säkert.

  Kanske saknas en ännu tydligare definition på stillasittande:
  Stillasittande livsstil, är samma som en muskulär inaktivitet eller frånvaro av muskelsammandragningar. Vid stillande sittande livsstil görs aktiviteter sittandes eller vid lutande position, och där lite energi förbrukas. Stora studier visar att stillasittandet ger ökad risk att utveckla metaboliskt syndrom. Långvarigt stillasittande är skadligt fast det skulle förekomma fysisk aktivitet. En stillasittande livsstil blir inte kompenserad av övrig träning.

  Alla människor vet inte heller skillnaden på stillasittande livsstil, och fysisk inaktivitet, det hade kanske kunnat vara intressant att klargöra skillnaden, eller klargöra att det är inte är samma sak.

  Fint med flera referenser, och intressant och tids aktuellt ämne, men texten skulle kunna bli bättre med ovannämnda förslag.
  Posted 21:58, 7 May 2015
  Tycker texten är lättläst och intressant med ett aktuellt ämne. Ser dock talspråk/fel i meningsuppbyggnad som kan justeras generellt i hela texten.
  Inledningen saknar referens och i vissa stycken känns det som du skriver efter egna erfarenheter, tankar eller idéer?

  Artikeln är bred, du skriver "I Europa orsakar stillasittande livsstilar cirka 600 000 dödsfall per år" det kanske hade räckt att ha med Norden? Livsstil och kultur är kan variera mellan Norden och Sydeuropa?
  Är det verkligen "bara" stillasittande som orsakar dödsfallen eller i kombination med dålig kost och livsstil etc?

  Finns det några rekommendationer hur mycket man istället bör stå om man har kontorsjobb? Eller kan man också stå för mycket relaterat till snedbelastning på rygg, höft osv? Vad kan arbetsgivaren ha för åtgärder till sina anställda hade varit en intressant frågeställning för vidare diskussion.

  Tycker det är en bra avrundning med goda förslag och tips, men återigen talspråk och egna påstående?
  Posted 21:06, 8 May 2015
  Bra och informativt skrivet. Intressant jämförelse, dödsfall av inaktivitet och av rökning. Tänk att det är ungefär samma antal/år i dessa 2 kategorier. Med det beskrivet känns det som en ännu större anledning att röra sig mer. Gillar din bildliga beskrivning av Lipoprotein lipas som under fysisk aktivitet, "dammsuger" fetter i blodet. Du skriver om att mag/tarmsystemet fungerar sämre vid stillasittande borde väl också vara så att du får ett sämre näringsupptag, borde kanske läggas till.
  Med all denna kunskap om vad stillasittande gör för vår hälsa är det hög tid att sätta fart på utvecklingen av framtidens arbetsplatser så de främjar fysisk aktivitet.
  Posted 08:01, 10 May 2015
  Den här artikeln ger beskrivning på många negativa effekter och risker på hälsan av för mycket stillasittande, uppmuntrar verkligen inte till stillandesittande vilket är mycket tydligt. Många ungdomar väljer ändå ett mera stillasittande liv trots att media rapporterar om ohälsa ibland, kanske är det för sällan? Ungdomar verkar inte skrämmas av rapporter om ohälsa dock, kan det bero på att ungdomarna kan tycka att de är odödliga? Här finns mycket att jobba med för den som arbetar med ungdomar, frågan är bara hur man kan motivera ffa. ungdomarna till ett mera hälsofrämjande liv med mer fysisk aktivitet.
  Det framkommer i hälsosamtal i år 1 på gymnasiet att de ungdomar som inte ägnar sig åt fysisk aktivitet på fritiden väljer ofta bort även skolidrotten och tvärtom, de som är mycket fysiskt aktiva på fritiden deltar alltid i skolidrotten.

  Finns det några goda tips om hur det går att motivera ungdomar till mer fysisk aktivitet? Du skriver att stillasittandet är en pandemi som sveper över världen där 5 miljoner dör varje år pga. att de är för inaktiva och summan är det samma utifrån rökning. Vi ser även samband här vid hälsosamtalet år 1 på gymnasiet mellan fysisk inaktivitet och rökare, de som idrottar om de väljer nikotinpreparat väljer oftast snus.
  Du beskriver att hippocampusområdet krymper av stillasittande och växer av fysisk aktivitet, skulle detta motivera ungdomarna att öka på fysisk aktivitet om de fick information om att "minne och inlärning" blir bättre av mer fysisk aktivitet?! Frågorna är många och säkert inte lätta att besvara.

  I hälsosamtalet ses även sambandet mellan de som är fysiskt inaktiva och sämre aktivitet även vad gäller vardagsmotion. I FYSS 2008 beskrivs i en studie om hur aktivitetsnivån var hos 7-14 åringar samt hos 15-18 åringar, här använde man sig av en stegräknare för att få ett mått på den fysiska aktivitetsgraden. Studien visade på att aktivitetsgraden var lägre hos 15-18 åringar och speciellt hos pojkar.

  Du beskriver om bra inslag till vardagsmotionen att välja trapporna istället för hissen, promenadsmöten. Jag reflekterade över att varför inte en stående lektion om dagen i skolan på gymnasiet för att avbryta stillasittandet som blir mycket av i skolvärlden också!

  Hittade flera stavfel, två av samma ord efter varandra i någon mening som är bra att korrigera.

  Mycket aktuellt ämne och bra inslag till artikel. edited 19:30, 10 May 2015
  Posted 19:28, 10 May 2015
  Bra och informativ artikel som du skulle kunna förkorta lite grann. Ta bort "utfyllnadsord" som t ex man, kan, sen. En del meningar upprepar du t ex första meningen i andra stycket "så vad händer i våra kroppar........ , kommer tillbaka som första mening i tredje stycket "vad är det då som händer i våra kroppar.... , det finns också en del stavfel som du lätt kan rätta till.
  För övrigt är det en lättläst och mycket tänkvärd artikel
  Posted 21:15, 11 May 2015
  Stillasittande är en oberoende riskfaktor oavsett fysisk träning för övrigt. Det framkommer delvis i arbetet men samtidigt tar författaren upp den fysiska träningen också utan särskiljning.
  Posted 15:12, 12 May 2015
  Tack för åsikter. ska försöka ändra lite. Vill bara säga att ja jag har lagt in eget tyckande för att skapa reaktion vilket jag tycker en artikel är till för. Sen slår jag ofta knut på mig själv när det ska in referenser kors och tvärs.
  Posted 10:36, 13 May 2015
  Viewing 7 of 7 comments: view all
  You must login to post a comment.