Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Medicinsk vetenskap > Tidigare kurser inom Medicinsk vetenskap > Medicinsk baskurs - Fysisk aktivitet och hälsa > Artiklar om fysisk aktivitet och hälsa > Instruktioner till uppgiften

Instruktioner till uppgiften

  Table of contents
  No headers

  Betygskriterier

   

  I den här uppgiften ska du både skriva en egen artikel och reflektera över det som andra skrivit.

   

  Uppgift 2:1

  Välj att fördjupa dig kring ett av de föreslagna områdena på föregående sida (eller hör av dig till kursansvarige för att diskutera andra teman för din artikel). När du har valt ämne är det dags att söka litteratur. Först bör du leta efter grundläggande litteratur där du kan läsa in dig på området, t ex kurslitteraturen eller andra böcker. Därefter ska du leta upp, läsa och reflektera över minst två vetenskapliga artiklar. Det kan vara antingen originalartiklar eller översiktsartiklar som beskriver det valda området. Minst fyra källor kan vara en riktlinje (två böcker + två vetenskapliga artiklar).

   

  Din egen artikel ska vara en välstrukturerad sammanhållen text där du beskriver området med hjälp av litteraturen. Omfattningen bör vara motsvarande ca 3 A4-sidor. Litteraturhänvisningar ska finnas i den löpande texten, och artikeln ska avslutas med en referenslista så man ser varifrån underlaget är hämtat. Arbetet skall vara skrivet med egna ord. Text får inte kopieras ur andra källor utan att citattecken används och källan finns angiven. Uppgift 2:1 bedöms med betygsskala U-VG, se betygskriterierna (länk ovan).

   

  Se till att du befinner dig på rätt ställe i wikin när du skapar din nya sida, dvs på sidan för det område du valt. Du kan benämna din sida med uppgiftens namn följt av ditt eget namn t ex: Bedöma och styra fysisk aktivitet (Per Persson). När du påbörjat och sparat din egen sida ska du gå tillbaka till startsidan för ditt område och skapa en länk. Skriv in din rubrik på en ny rad och skapa en länk från den texten. Din text ska läggas ut här i wikin senast 5 maj.

   

  Uppgift 2:2

  Med start tidigast 6 maj ska du nu läsa och kommentera minst tre av de andras arbeten. Välj en artikel som behandlar samma område som du själv skrivit om samt två andra områden.

   

  Den här gången är uppgiften inte att ändra i texterna, utan att reflektera, kommentera och ev. föreslå förändringar. I fältet längst ner, "add comment", skriver du dina kommentarer. Skriv inte bara att det är "bra". Här krävs en analys av innehållet i texten. Du kan försöka belysa problematiken på ett annat sätt, föreslå en källa som kan vara värdefull i sammanhanget eller föreslå hur texten kan bli mer lättbegriplig. Om någon skriver en kommentar till ditt arbete som du inte håller med om så bemöt gärna detta och motivera varför så att ni får igång en diskussion runt det ni skrivit. Kommentarerna ska vara färdiga senast 12 maj.

   

  Uppgift 2:3

   

  Nu ska du värdera de kommentarer och reflektioner du fått om din text. Det är helt upp till dig om du vill använda kommentarerna för att förbättra det du skrivit. Ändringarna i din text ska i så fall vara klara senast 19 maj.

  Files (0)

   

  Comments (0)

  You must login to post a comment.