Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Medicinsk vetenskap > Tidigare kurser inom Medicinsk vetenskap > Medicinsk baskurs - Fysisk aktivitet och hälsa > Artiklar om fysisk aktivitet och hälsa > Fysisk aktivitet och vadsmärta, kompartment syndrom

Fysisk aktivitet och vadsmärta, kompartment syndrom

  Table of contents
  No headers

  /@api/deki/files/373/=Wikiuppgift_2-1%252C_Fysiskaktivitet_och_vadsm%25C3%25A4rta.docx

   

  Ritva har skrivit om Fysisk Aktivitet och Vadsmärta, Kompartment syndrom.

  Se fil.

   

  Inledning

  Fysisk aktivitet ger hälsovinster som det finns vetenskapliga bevis på (1). Ibland behöver man rekommendera mycket aktiva idrottare att reducera sin träning tillfälligt för att de

  positiva hälsovinsterna inte ska bli till ohälsa istället.

  Vid utövandet av fysisk aktivitet och styrketräning finns en risk för muskel-och senskador och framför allt vid hög intensiva sporter är risken större. Om den aeroba

  fysiska aktiviteten eller konditionsträningen och styrketräningen utförs enligt rekommendationerna minskar risken för muskelskador (4).

   

  Syfte

  Syftet med denna artikel är att öka kunskapen om vad kompartment syndrom är, vad som orsakar uppkomsten av syndromet, hur du kan förebygga att få kompartment samt att

  belysa att det går att återgå tillbaka till fysisk aktivitet efter en muskelskada i vadmuskulaturen som kan uppstå hos idrottare som är mycket fysiskt aktiva innan skada.

   

  Innehållsförteckning

  Sida 1 - Inledning 

  Sida 1 - Syfte  

  Sida 1 - Underbenets anatomi                                                                    

  Sida 1 - Muskelns uppbyggnad och funktion   

  Sida 1 - Beskrivning av muskelskada                                       

  Sida 1 - Definiton smärta                                                                             

  Sida 2 - Smärtsignalens väg                                                                                                                             

  Sida 2 - Skillnad mellan akut och kronisk kompartment                         

  Sida 2 - Kompartment                                                                                 

  Sida 2 - Symtom muskelskada                                                                   

  Sida 3 - Bedömning                                                                                     

  Sida 3 - Behandling                                                                                       

  Sida 3 - Rehablilitering och träning                                                            

  Sida 3 - Avslutande ord

  Sida 4 - Förslag på hur du kan förebygga kompartment

  Sida 4 - Rehabilitering efter operation

  Sida 4 - Träning efter operation

  Sida 5 - Referenser   

   

  "DEN BÄSTA TRÄNINGEN ÄR DEN SOM BLIR AV" !                                                                           

  Files (1)

  FileSizeDateAttached by 
  Wiki 2-1, Fysiskaktivitet och vadsmärta 2015-05-13.docx
  Fysisk aktivitet och vadsmärta, kompartment syndrom
  375.52 kB18:43, 18 May 2015v15ritveActions

  Comments (3)

  Viewing 3 of 3 comments: view all
  Det var imponerade bildet, du verkar vara väldigt insatt i caset med kompartmensyndrom hos flickan. Kanske hade det gått att ha en lite annan ordningsföljd, med att exempelvis börja inledningen brett. Idrottsskador är vanligt förekommande bland ungdomar. I slutet av inledning ta upp att ditt syfte.
  Det finns två olika typer av muskelskador som kan ge bekymmer för vadmuskulaturen, kontusionsskador och uttänjningsskador- I vadmuskulaturen kan uppstå två kontusionsskador och uttänjningsskador, undvik talspråks ord såsom bekymmer, det är inte så neutralt ord,

  Apropå ämnes val, är det ju iofs intressant, men kanske lite väl långt ifrån ämnet fysisk aktivitet, klienten har ju redan blivit skadad med fysisk aktivitet, det går inte att behandla en person med kompartment syndrom med fysisk aktivitet för att hon skall bli bättre? Caset fick lite väl mycket plats i rapporten. Det uppenbarligen ett allvarligt tillstånd, men som dock också kräver vila.

  Hade det gått att skriva om hur ungdomar kan minska på skador/skaderisken vid fysisk aktivitet? Eller förslag på minska risken för compartment syndrom hos ungdomar.

  "viktigt är att få rätt diagnos och behandling som bidrar till rätt rehabilitering för att förebygga ytterligare skada och som bidrar till fortsatt träning optimalt i framtiden", går det att utveckla denhär meningen, vad är rätt rehabiliteringen och hur skall träningen se ut.

  Bra med flera referenser. Layout - fint.
  Posted 23:29, 7 May 2015
  Mycket illustrativa bilder och bra baskunskap om komparmentsyndrom, har lärt mig en del nytt. Funderar lite över indikation för ingrepp,tryckangivelserna. Är trycket mindre än 40 görs en op,när normalt tryck är 2-10, vilket inte borde var op indikation, även om ditt fallstudie har opererats vid tryck 10-30
  Syftet med artikeln känns dock oklar, är det fysisk aktivitet vid vadsmärta allmänt, eller före och efter op av komparmentsyndrom eller är det en fallstudie inför vår nästa uppgift, där det riktade träningsupplägget efter ingreppet ska läggas till? edited 15:33, 10 May 2015
  Posted 15:31, 10 May 2015
  Tack för era synpunkter!
  Det var länge sedan jag skrev en sådan här rapport, hade glömt syftet som jag tycker är viktigt och kommer att fixa till. Jag tror att vi skolsköterskor säger "bekymmer" i många uttryck, ska se om jag hittar ett annat ord.
  Förstod inte riktigt resten av meningen som skrevs efter bekymmer då jag skrev meningen på detta sättet: "Det finns två olika typer av muskelskador som kan ge bekymmer för vadmuskulaturen, kontusionsskador och uttänjningsskador. Sedan förklarade jag de olika skadorna. Om du vill kan du utveckla vad du menar signatur h12charl så får jag se om jag förstår dig bättre.

  Jag blev mycket inspirerad över detta ämne kompartment syndrom efter att jag hade ett sådant ärende under våren, ville själv veta mera.

  Olika litteratur hade variation på tryckangivelsen som kan förvirra, ska försöka förtydliga.
  Kommer även att lägga in mera text utifrån fysisk träning för ungdomar som jag ser själv behöver kompletteras och ev. mer tips på träning efter rehabiliteringsperioden som jag nämner i rapporten om rehabilitering och träning under den rubriken.
  Det finns hopp om att återgå till fysisk aktivitet även efter en kompartment operation som är glädjande!
  Flickan är en idrottstjej!
  Posted 20:52, 11 May 2015
  Viewing 3 of 3 comments: view all
  You must login to post a comment.