Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Medicinsk vetenskap > Tidigare kurser inom Medicinsk vetenskap > Medicinsk baskurs - Fysisk aktivitet och hälsa > Artiklar om fysisk aktivitet och hälsa > Fysisk aktivitet och immunförsvaret (AÖ)

Fysisk aktivitet och immunförsvaret (AÖ)

  Table of contents
  No headers

  Fysisk aktivitet och immunförsvaret

   

   

   

  Introduktion

  Att vår livsstil påverkar hur vi mår och hur vi känner oss är välkänt. Faktorer som fysisk och psykisk stress, mental hälsa eller ohälsa och vårt allmänna humör påverkar vår kropps förmåga att stå emot hot från omgivningen. 

  Kroppen utsätts konstant för olika angrepp såsom temperaturförändringar, virus, bakterier, skrapsår, slag eller felaktiga celler. För att skydda oss mot dessa angrepp, så kallade patogener, har vi blivit utrustade med ett immunförsvar. Immunförsvaret kan delas upp enligt olika kategorier. En vanlig indelning är det inre och det yttre immunförsvaret där det yttre består av hud, slemhinnor och sekret såsom tårar, och det inre består av de vita blodkropparna 8.
  Man kan även definiera vårt immunförsvar som ospecifikt eller medfött, respektive specifikt eller adaptivt. Medan det ospecifika immunförsvaret är snabbt men reagerar likadant på alla angrepp så är det specifika uppbyggt av lymfocyter som är långsammare i starten men som anpassar sig och bildar antikroppar som har förmågan att specifikt kunna slå ut en viss typ av angrepp. Dessa lymfocyter brukar delas upp i tre olika grupper: B-lymfocyter, T-lymfocyter och NK-celler (natural killer). 1

  Immunförsvaret varierar från person till person och man kan troligen till viss del förklara dessa varianser från ärftliga faktorer. Men en lika viktig förklaring är livsstilsval, då vi kan förstärka eller försvaga vårt immunförsvar genom vår livsstil. Faktorer såsom allsidig och nyttig mat, träning, sömn och vila är länkade till ett bra immunförsvar, mindre infektionskänslighet och även i viss mån cancerförebyggande, medan rökning och alkoholförtäring har påvisats vara negativt. 2, 7

  Vi har nog alla någon gång fått rådet att röra på oss så att vi ska bli mindre sjuka, och säkert också agerar utifrån dessa råd. Men kan man då dra slutsatsen att fysisk aktivitet alltid är bra och stärker immunförsvaret? Är det så att desto mer och hårdare träning, desto bättre för immunförsvaret, eller kan det ibland vara så att immunförsvarets funktion dämpas eller rent av bryts ner av en viss typ av träning?

   

  När fysisk aktivitet är bra för immunförsvaret.

  Nieman argumenterar att en hälsosam livsstil hjälper vårt immunförsvar, medan dåliga livsvanor försämrar immunförsvaret. Med en J-formad kurva visar Nieman att en person som är fysiskt inaktiv löper en medelstor risk att drabbas av övre luftvägsinfektion (ÖLI), den mest vanliga förekommande infektionen i världen. För en person som tränar och kommer upp i en måttlig träningsdos sjunker risken att drabbas av ÖLI till liten.3 En studie på 547 vuxna visar att de som tränar regelbundet har 23% mindre risk att drabbas av ÖLI än de som inte tränar, och liknande samband har observerats i flertalet studier av olika grupper av vuxna, män, kvinnor, äldre, överviktiga, motionärer.. 3, 4

  Vid måttlig träning sker många förändringar i immunsystemet, bla ökar cirkulationen av lymfocyter. Studier har även visat att kroppen reagerar bättre på vaccinationer genom att fler antikroppar produceras som följd av kroppens ökade aktivering av immunsystemet.

  Trots att kroppens immunsystem återgår till samma nivå som innan träning bara några timmar efter ett träningspass, så innebär träningen ett uppsving i immunsystemets kontrollsystem som kan innebära en lägre infektionsrisk i det långa loppet. Nieman hävdar att dessa data tillsammans bekräftar att måttlig träning förser immunförsvaret med ett bättre rustat kontrollsystem mot patogener, att det helt enkelt är bra för det generella immunförsvaret. 3

  Vidare visar Nieman att vuxna som regelbundet tränar kan få mindre låggradiga inflammationer. Dessa inflammationer är länkade till livsstilssjukdomar som till exempel diabetes typ 2, hjärt- och kärlsjukdomar eller cancer. 3

   

  Kan fysisk aktivitet försämra immunförsvaret?

  Medan måttlig träning anses förbättra immunförsvaret och medföra en lång rad bra inverkningar på kroppen har man funnit att intensiv och hård träning kan ha andra effekter på kroppen.

  Flera studier har påvisat att hård och överdriven träning istället kan dämpa immunförsvaret och därmed öka infektionskänsligheten. Redan korta intervall av intensiv träning kan försämra funktionen och upprepade dagar av intensivträning förstärker försämringen genom att personen då får väldigt låga koncentrationer av lymfocyter och antikroppar, vilket ger patogener en större chans att tränga in i kroppen och orsaka skada. Därutöver har man kunnat påvisa att intensiv träning vid sjukdom hindrar den normala läkningsprocessen och kan öka risken för större komplikationer eller biverkningar. 5

  Om vi tittar på samma J-formade kurva (röd kurva i Bild 1) som användes för att påvisa att måttlig träning är bra för immunförsvaret, så kan man med samma kurva även se att då en person kommer upp i hård träning eller överträning, ökar risken för infektion i en väldigt brant kurva för att till slut bli mycket större än för en person som är fysiskt inaktiv. På samma sätt illustreras i samma figur att immunsystemets funktion kraftigt minskar om man tränar mer än måttligt (lila kurva i Bild 1). 5

  Bild 1 (Kenney et al, 2011).

  Flera studier har gjorts på detta tema, framför allt på maraton-löpare, och man har kommit fram till en teori som bygger på ett ”öppet fönster” efter en lång och hård ansträngning.

  Nieman menar att den stress kroppen får utstå vid ett maraton eller maraton-liknande event på många sätt påverkar immunsystemet. Bland annat minskar antalet och funktionen hos NK-cellerna och T-lymfocyter. Därutöver påverkas även andra delar av kroppen såsom huden, övre luftvägarna, lungorna, blodet och musklerna. Förändringarna i immunförsvaret är mätbara under en period av 3-72 timmar efter en lång och hård ansträngning. Detta innebär ett "öppet fönster" med nedsatt immunförsvar och en större risk att bakterier och virus kan komma förbi det yttre immunförsvaret och komma in i kroppen. Kroppen har helt enkelt inte lika hög motståndskraft mot infektioner efter utmattning. Generellt brukar man säga att långdistans-atleter löper större risk för ÖLI under de 1-2 nästkommande veckorna efter en tävling, även om studier inte helt entydigt påvisat detta samband. 6

   

  Slutsats.

  Kroppens immunförsvar är en komplex sammansättning av många element som påverkas av en mängd olika faktorer. En av dessa faktorer är vår fysiska aktivitet. Studier har påvisat att måttlig regelbunden fysisk aktivitet förbättrar immunförsvaret, men att då vi kommer upp i långvarig och intensiv fysisk aktivitet är påverkan den motsatta och vårt immunförsvar dämpas.

  En genomsnittlig amerikan brukar få 2-3 infektioner per år 3 och man kan tänka sig att en svensk person ligger på ungefär samma snitt. Då borde det vara lätt att inse vidden av vinsten för samhället att så många personer som möjligt rör på sig, för att minska antalet infektioner och sjukdagar. På ett personligt plan skulle individer som är mindre frekvent sjuka må bättre och känna sig starkare. För samhället skulle bättre immunförsvar ha inverkan på sjukskrivningar, frånvaro i skolan och på jobbet, men även sjukvårdens börda, vilket i sin tur skulle innebära en stor ekonomisk vinning.

   

   

  Referenslista:

  1.      Martini, Nath, Bartholomew (2012). Fundamentals of Anatomy & Physiology 9th edition. San Francisco, CA, USA: Pearson.

  2.      Jan Henriksson och Carl Johan Sundberg (2015).FYSS 2015 – biologiska effekter. http://www.fyss.se/om-fyss-2/fyss-2015/. Hämtad 2015-04-12.

  3.      David C Nieman (2011). Moderate Exercise Improves Immunity and Decreases Illness Rates. American Journal of Lifestyle Medicine, July-Aug 2011, sid 338-345.

  4.      Neil P Walsh, Michael Gleeson, David B Pyne, David C Nieman, Firdaus S Dhabhar, Roy J Shephard, Samuel J Oliver, Stéphane Bermon, Alma Kajeniene (2011). Position Statement. Part two: Maintaining immune health. Exercise immunology review, volume 17, sid 64-103.

  5.      Kenney, WL,  Wilmore, JH and Costill DL (2011). Physiology of sport and exercise 5th edition. Champaign, IL: Human Kinetics.

  6.      David C Nieman (2007). Marathon Training and Immune Funciton. Sports Med, 2007:37, sid 412-415.

  7.      Bengt-Olof Johansson (2011). Hur kan man bygga upp sitt immunförsvar? http://www.1177.se/Stockholm/Stall-en-anonym-fraga/Fragor/Hur-kan-man-bygga-upp-sitt-immunforsvar/. Hämtad 2015-04-29.

  8.      Gunnel Bjerneroth Lindström (2005). Blodet och immunförsvaret. http://www.1177.se/Stockholm/Tema/Kroppen/Immunforsvaret/Blodet-och-immunforsvaret/. Hämtad 2015-04-29.

  Files (0)

   

  Comments (5)

  Viewing 5 of 5 comments: view all
  Hej
  Jag tycker artikeln är bra skriven och texten är lätt att förstå. Jag funderar kring ifall det är framför allt olika typer av konditionsträning som det relateras till i artikeln? Eller reagerar immunförsvaret på samma sätt ifall man endast styrketränar?

  Mvh

  Malin
  Posted 20:45, 6 May 2015
  Hej!
  Vi har skrivet om fysisk aktivitet och immunförsvaret både du och jag fast på två helt olika sätt. Visst är det spännande? Man inser hur stort och komplext immunförsvaret är, när man som nu försöker att läsa in sig lite extra på immunologi.
  Du skriver att kroppen reagerar bättre på vaccinationer, hur menar du då? Är det att kroppen reagerar snabbare och bildar antikroppar fortare? För en vaccination är ju en vaccination, skulle den bli mer säker eller vad menar du?
  Man undrar ju också vad Neiman menar med måttlig träning, det finns ju inte specificerat någonstans.
  I vilket fall verkar vi har kommit fram till samma slutsats: att regelbunden medelintensiv träning är det bästa!
  Posted 10:22, 12 May 2015
  Väldigt intressant läsning. I mitt arbete som sjuksköterska på vårdcentral jobbar jag med både infektionsmottagning och vaccinationsmottagning. Jag tänker mycket på prevention i mitt arbete och vill kunna motivera människor att exempelvis röra på sig i syfte att hålla sig friska. Fick bra förklaringar men undrar också över det här med vaccinationerna, antar att när immunsystemet aktiveras så blir det bättre rustat för att ta emot vaccinet.
  Posted 15:21, 12 May 2015
  Fantastiskt bra skrivet!!! Spännande vinkling att fysisk aktivitet också kan vara av ondo om man inte lär sig lyssna på kroppen.
  Jag skulle vilja addera under livstilsval att även en persons tankar påverkar välmåendet. Om det är för mycket negativitet som passerar genom kroppen kommer garanterat vår fysiologi att visa på ohälsa.
  Posted 15:37, 13 May 2015
  Hej alla, och tack för era värdefulla kommentarer, väldigt bra idéer och synpunkter!

  Intressant Camilla att vi båda hakade upp oss på hur man egentligen definierar de olika träningsgraderna, som inte riktigt verkar vara klart i många artiklar, även om du i någon text hittade indikationer på hur måttlig träning är definierat.

  När det gäller immunförsvar och styrketräning finns det visst forskning som gjorts, även om majoriteten av forskning verkar ha gjorts på långdistans-atleter. En intressant artikel kommer från Koch (2009) och tar upp att även styrketräning skapar förändringar i immunförsvaret, men att dessa verkar vara både mildare och kan uppmätas under en kortare tid än vid uthållighetsträning. (Källa: Alexander J Koch (2009). Immune Response to Resistance Exercise. American Journal of Lifestyle Medecine, May-June 2010, sid244-252.)

  När det gäller immunförsvaret och vaccinationer förstår jag att det var oklart exakt hur det påverkar oss. Jag har lagt till lite text ovan.

  Till sist, jag håller helt med att hur man tänker har en enorm inverkan på hur både kroppen mår både fysiskt och psykiskt, det är en oerhört viktig ingrediens i välmående.

  //Annica
  Posted 22:18, 18 May 2015
  Viewing 5 of 5 comments: view all
  You must login to post a comment.