Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Medicinsk vetenskap > Tidigare kurser inom Medicinsk vetenskap > Medicinsk baskurs - Fysisk aktivitet och hälsa > Artiklar om fysisk aktivitet och hälsa > Förslag på områden för din artikel

Förslag på områden för din artikel

  Table of contents
  No headers

   

  Allmänt om fysisk aktivitet och stillasittande

  Utvecklingen av fysisk aktivitet i Sverige

  Stillasittande och ohälsa

  Kön, genus och fysisk aktivitet

  Fysisk aktivitet för barn och unga

  Fysisk aktivitet för äldre

  Fysisk aktivitet under graviditet

  Fysisk aktivitet och immunförsvaret

   

  Fysisk aktivitet i behandlande och rehabiliterande arbete

  Tester och mätmetoder för bedömning och utvärdering

  FaR - Fysisk aktivitet på recept     

  Fysisk aktivitet för att förbättra självkänsla och kroppsuppfattning

   

  Fysisk aktivitet vid specifika sjukdomstillstånd

  Artros

  Astma, KOL

  Cancer

  Neurologiska sjukdomar

  Osteoporos

  Reumatoid artrit

  Smärta

  Stress

  Sömnbesvär

  Depression

  Styrketräning vid övervikt

   

  Att främja fysisk aktivitet

  Hälsopromotion och beteendeförändring

  Att skapa miljöer för aktivitet

  Files (0)

   

  Comments (0)

  You must login to post a comment.