Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Medicinsk vetenskap > Gemensam wikisida för smärtkurser inom medicinsk vetenskap (MC3023 och MC3024) > Ordlista > WDR- och NS-neuron

WDR- och NS-neuron

  Table of contents
  No headers

   

  WDR-neuron (Wide Dynamic Range) och NS-neuron (Nociceptivt specifika) är två huvudtyper av nervceller i ryggmärgens dorsalhorn, till vilka de primära afferenterna kopplar om efter inträdet i ryggmärgen. De primära afferenterna, primära smärtneuronen, har sina så kallade nakna nervslut, nociceptorer, perifert i de flesta av kroppens vävnader. De kräver stark stimuli för att aktiveras, och kallas därför högtröskliga (1). Signalen från nociceptorn leds genom två olika typer av nervfibrer; Aα-fibrer som är myeliniserade och leder smärtimpulsen mycket snabbt, och ger upp hov till en vass, tydlig och vällokaliserad smärta, och C-fibrer som leder smärtsignalen långsamt och ger upphov till den dova, molande smärtan som känns mer diffus (1, 2).  Smärtsignalerna går via dorsalrotsgangliet där nervcellernas cellkärnor ligger samlade. Här produceras hela tiden diverse transmittorsubstanser, samt olika ämnen som används för produktion av receptorer (2). Signalen går vidare in i ryggmärgens bakhorn och kopplar om i någon av Rexeds laminae till antingen ett WDR- eller NS-neuron (3).  WDR-neuronen är multikonvergenta, och reagerar normalt bara på smärtsamma stimuli, från ett stort område. Om en nerv har blivit skadad, eller om de kroppsegna smärthämmande systemen av någon anledning inte fungerar, kan de multikonvergenta WDR-neuronen däremot reagera även på tryck eller beröring (2). De nociceptivt specifika neuronen är högtröskliga och leder endast signaler från smärtsamma stimuli. NS-neuronen kan dock ändra funktion vid t ex inflammation och nervskada och börja reagera på lågtrösklig stimuli som tryck, beröring och vibration. Dessa stimulin tolkas då som smärtsamma, vilket kallas allodyni (2).

   

  Referenser

  1.  Norrbrink C, Lundeberg T, editor. Om smärta – ett fysiologiskt perspektiv. Lund: Studentlitteratur; 2010.

  2. Lännergren J, Westerblad H, Ulfendahls M, Lundeberg T. Fysiologi. Lund: Studentlitteratur: 2007.

  3. Strong A, Unruh A M, Wright A, Baxter G D. Pain. A textbook for therapists. Philadelphia: Elsevier Limited/Churchill Livingstone; 2002.

  Files (0)

   

  Comments (0)

  You must login to post a comment.