Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Medicinsk vetenskap > Gemensam wikisida för smärtkurser inom medicinsk vetenskap (MC3023 och MC3024) > Ordlista > Tractus spinothalamicus

Tractus spinothalamicus

  Table of contents
  No headers

  Tractus spinothalamicus är en uppåtstigande smärtbana där signaler från smärtneuron stiger till thalamus (1).

  Smärtimpulser förmedlas från ryggmärgen via tractus spinothalamicus, tractus spinoreticularis och tractus spinomecencephalicus till hjärna och hjärnstam (1). Smärtbanorna utgår från ryggmärgen och huvudparten från dorsalhornet (2).

  En smärtsignal som leds till ryggmärgen med A-delta eller C-fiber kopplas över från ett primärt smärtneuron till ett sekundärt smärtneuron på ryggmärgsnivå. Det sekundära smärtneuronet korsar mittlinjen på segmentet och leds upp i tractus spinothalamicus på motsatt sida (3).

  På vägen till thalamus avgår det grenar från tractus spinothalamicus till formatio reticularis och PAG (peri aquaductul grey) där kroppens centra för autonom reglering finns. Därför kan smärta påverka andning, hjärtfrekvens och blodtryck. Smärtlindring från smärthämmande banor kan aktiveras via de uppåtgående smärtbanorna i PAG och nucleus rapha magnus eller från högre centrala system (2). De smärthämmande banorna i form av descenderande smärtlindrande system kan du läsa mer om här. De grenar som avgår från tractus spinothalamicus kallas tractus spinoreticularis och tractus spinomecencephalicus och går till medulla oblongata och mecencephalon. I thalamus kopplas signalerna till olika thalamuskärnor (VPL och VPM) som också får information om tryck, beröring, vibration, värme och kyla från andra sensoriska system (1).

   

  En video som visar smärtimpulsens väg från spinal nivå till thalamus, via tractus spinothalamicus: https://www.youtube.com/watch?v=QpoEh9VQ7so

   

  1. Norrbrink C, Lundeberg T (red). Om smärta - ett fysiologiskt perspektiv. Uppl 1:1. Lund: Studentlitteratur; 2010. Sid 32-33.

  2. Nisell R, Lundeberg T. Smärta och inflammation: fysiologi och terapi vid smärttillstånd i rörelseorganen. Uppl 1:17. Lund: Studentlitteratur; 2010. Sid 19-20, 60.

  3. Grenholm, A. 2016, sept. Smärta och sensorisk behandling. (online). http://media.play.du.se/1a27fbc9 (hämtad 2016-09-21)

  Files (0)

   

  Comments (0)

  You must login to post a comment.