Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Medicinsk vetenskap > Gemensam wikisida för smärtkurser inom medicinsk vetenskap (MC3023 och MC3024) > Ordlista > Talamus

Talamus

  Table of contents
  No headers

  Ordet Talamus är grekiska och betyder ”innersta rummet” vilket väl beskriver dess placering djupt inne i hjärnan (1), utgör den övre större delen av mellanhjärnan och består av två till del sammanväxta halvor som ligger om den 3:e hjärnventrikeln. Den fungerar som en omkopplingsstation för all sensorisk information som kommer från ryggmärgen upp till hjärnan. Den tar emot signaler om beröring, tryck och vibration via baksträngsbanorna samt signaler om smärta och temperatur via tractus spinothalamicus (1). Alla intryck förutom luktförnimmelse passerar genom Thalamus.

  Signalerna som kommer in till Talamus processas i olika kärnor, nuclues, varifrån de sedan skickas vidare till hjärnans övriga strukturer så som sensoriska och motoriska kortex, limbiska systemet, prefrontal och frontal kortex, hyopthalamus och lillhjärnan (2,3).

   

  En smärtsignal som kommer in till Thalamus kommer således att kopplas om så att den tolkas och uppfattas i flera olika center i hjärnan vilket spelar stor roll för vår upplevelse av och reaktion på smärta. Omkopplingen till det sensoriska kortex ger oss den sensoriska upplevelsen av smärta; lokaliseringen och intensiteten. Det motoriska kortex ger utslag i vår motorik, reflex- eller viljemässigt. De limbiska systemen styr våra känslor kring smärtan så som obehag och rädlsa. Våra tankar, förväntningar och tolkningar av smärtan sker i prefrontal och frontalkortex och vår inre reglering styrs av Hyothalamus som t.ex. kan trigga igång HPA-axeln som ger ökade kortisolnivåer i blodet vilket utlöser en stressreaktion (2). Allt detta sammantaget ger vår totala smärtupplevelse och beror på signalerna som tolkas i Talamus kärnor och skickas vidare till respektive område i hjärnan.

   

  1. Marieb E., Hoehn K. Human Anatomy & Physiology, 8th edition. San Fransisco: Pearson Education Inc; 2010 s. 441-443

  2. Norrbrink, C., Lundeberg, T. (red). Om smärta: ett fysiologiskt perspektiv. Lund: Studentlitteratur;2010. s. 20 & 32

  3. Badariah Ab Aziz C., Hayati Ahmad A. The Role of the Thalamus in Modulating Pain. Malays J Med Sci. 2006 Jul; 13(2): 11–18.

  Files (0)

   

  Comments (0)

  You must login to post a comment.