Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Medicinsk vetenskap > Gemensam wikisida för smärtkurser inom medicinsk vetenskap (MC3023 och MC3024) > Ordlista > Stressinducerad analgesi (SIA)

Stressinducerad analgesi (SIA)

  Table of contents
  No headers

  Upplevelsen av smärta kan hämmas vid akut stress under en begränsad tid (1). Sådana tillfällen kan till exemple vara i situationer som krig, trafikolyckor, våld etc. Tydlig effekt på stressinducerad analgesi (SIA) noterades då smärtupplevelser av krigsskador från andra världskriget jämfördes med smärtupplevelser från likvärdiga skador som uppkommit i en icke hotfull miljö (2). SIA kan evolutionärt antas varit fördelaktigt då den hotade varelsens smärtupplevelser hämmades och fokus istället kunde läggas på överlevnad. SIA är inte ett exklusivt mänskligt fenomen utan har också visats i experiment på djur (2).

  Likt all annan upplevelse av smärta är upplevelsen av SIA subjetiv, hur mycket eller om smärtan hämmas alls är högst individuellt och beror bland annat på situation, stressintensitet och genetiska faktorer (1). En specifik situation kan tolkas på olika sätt, exempelvis kan upplevelsen av smärta minska om personen känner skräck medan en känsla av ångest istället ökar den upplevda smärtan (2).

  SIA förklaras i två delar, dels som betingad och dels som icke betingad. SIA kontrolleras supraspinalt och engagerar flera delar av hjärnan; prefrontalkortex, hypothalamus och amygdala. Via decenderande bansystem hämmas smärta. Viktiga delar i denna mekaism är periaqueductala grå substansen (PAG) och rostroventrala medulla (RVM). Från amygdala skickas signaler till opiodkänsliga nervceller i PAG och RVM vid betingad SIA. För icke betingad SIA-reaktion ses aktivitet i en annan del av amygdala som kan mediera en icke-opiod reaktion via ett system med endocannabinoider. Ytterligare ämnen som medierar SIA är monoaminerga ämnen (2).

   

  Källor:

  (1) Norrbrink C & Lundeberg T. Om smärta - ett fysiologisktperspektiv. 2015. Studentlitteratur AB, Lund.

  (2) Ford G.K & Finn D.P. (2008) Clinical correlates off stress-induced analgesia: evidence from pharmacological studies. Pain 140(1):3-7.

  Files (0)

   

  Comments (0)

  You must login to post a comment.