Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Medicinsk vetenskap > Gemensam wikisida för smärtkurser inom medicinsk vetenskap (MC3023 och MC3024) > Ordlista > Serotonin

Serotonin

  Table of contents
  No headers

  Serotonin (5-HT eller 5-hydroxytryptamine) är en signalsubstans som är bildad utav aminosyran tryptofan (1, 2). Serotoninneuron utgår från hjärnstammen och har förbindelse med ryggmärgen och hjärnan (1). I kroppen har vi ett flertal olika serotoninreceptorer som verkar för serotonin (3).

  Serotonin har en hämmande effekt på de nervcellsbanor som kontrollerar känslor och en effekt på de nervcellsbanor som kontrollerar muskulaturen. Serotonin påverkar matreglering, impulskontroll, kroppstemperatur, sexlust, sömn och våra sinnen. (3). Den största delen (ca 90%) av serotoninet finns i mag-tarmkanalen . Resterande finns i hjärnan och nervsystemet (4).

   

  Serotonin kallas i folkmun för ett må-bra-hormon som inverkar på GABA (gamma-aminobytic-acid) vilket gör att kroppen blir avslappnad och lugn (5).

   

  Serotonin är en algogen substans som bildas och frisätts i en inflammatorisk vävnad tillsammans med till exempel tillväxtfaktorer och bradykinin (6).

   

  Kroppen har egna smärthämmande system och vid långvarig smärta kan det bli en dysfunktion i de descenderande smärthämmane. En möjlig orsak till det kan vara en minskad produktion av serotonin och noradrenalin eller att receptorerna till de här signalämnena har minskat i antal (6).

   

   

   

  Källförteckning:

  1.     Rang, H.P., Dale, M.M., Ritter, J.M., Moore, P.K., Pharmacology, 5:e uppl. Churchill Livingstone; 2003

  2.     Medicinsk ordbok, [Internet] http://medicinskordbok.se/component/content/article/9-b/56509-serotonin, hämtad den 2016-09-19

  3.     Widmaier, R., Raff, H., Strang, K., Vander`s Human Physiology 13:e uppl, McGrax-Hill Education; 2014

  4.     King MW "Serotonin", The Medical Biochemistry Page, Indiana University School of Medicine, hämtad den 2016-09-22

  5.     Johansson, M., Hormonbibeln - Hormonoptimering för den moderna människan, Pagina Förlags AB; 2014

  6.     C. Norrbrink & T. Lundeberg mfl., Om smärta – ett fysiologiskt perspektiv, 1:6 uppl. Lund: Studentlitteratur; 2010

  Files (0)

   

  Comments (0)

  You must login to post a comment.