Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Medicinsk vetenskap > Gemensam wikisida för smärtkurser inom medicinsk vetenskap (MC3023 och MC3024) > Ordlista > Rizopati

Rizopati

  Table of contents
  No headers

  Rizopati ur ett smärtperspektiv

   

  Rizopati är en övergripande term för sjukdomstillstånd och skador som drabbar en nervrot och kan bero på ett flertal olika tillstånd. Vid till exempel diskbråck så kan nervroten komma i kläm och smärta projiceras ”till den drabbade nervrotens projektionsområde och de motoriska symtomen drabbar de muskler som innerveras av nervroten”(Kosek, 2014). Ett annat exempel på rizopati är degeneration av diskar som kan resultera i att en eller flera nervrötter kommer i kläm. Rizopati kan också ”förekomma utan några som helst röntgenologiska fynd”. (Erson, 2009). När smärtan upplevs på annan plats än där själva skadan är, som vid rizopati, så kallas detta för refererad smärta eller projicerad smärta. Smärtan är neuropatisk och ”flera olika patofysiologiska mekanismer kan vara involverade, till exempel: ektopisk impulsbildning i det skadade neuronet, ökad nedåtgående smärtfacilitering och/eller minskad nedåtgående smärthämning, neuroplastiska förändringar på ryggmärgsnivå med åtföljande hyperexcitabilitet”. (Stålnacke, B. 2014). Rizopati kan drabba alla delar av ryggen, cervikal, thorakal samt lumbal.

  Den upplevda smärtan och de övriga neurologiska symtomen som nedsatt sensorik enligt nervrotens dermatom, parestesier samt motoriskt bortfall, har svag korrelation. ”Ofta lider patienterna mest av den neuropatiska smärtan när de kommit till ro på kvällen eller nattetid” (Kosek, 2014). Beroende på skadans typ och omfattning kan kirurgi vara nödvändigt för att öka utrymmet för nervrötterna.

  Referenser

  Erson, B. (2009). Grundläggande ortopedisk medicin. Gävle: Sandvikens tryckeri.

  Kosek, E. L. (2014). Smärta och inflammation. Lund: Studentlitteratur.

  Stålnacke, B-M., Bäckryd, E., Roeck Hansen, E., Novo, M., Gerdle, B. (2014). Nationella registret över smärtrehabilitering: Smärtanalys och diagnossättning vid kroniska smärtor inom specialiserad smärtvård (Diagnosdokument, rapport nr 2014:3). Stockholm: Sveriges Läkarförbund. Från https://www.slf.se/Pages/62374/Diagnosdokument.pdf

   

  Files (0)

   

  Comments (0)

  You must login to post a comment.