Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Medicinsk vetenskap > Gemensam wikisida för smärtkurser inom medicinsk vetenskap (MC3023 och MC3024) > Ordlista > Refererad smärta

Refererad smärta

  Table of contents
  No headers

  Smärta som upplevs i ett närliggande område till den faktiska lokala smärtan, kallas för refererad smärta. Detta område är normalt större än den lokala smärtan och upplevs ofta, men inte alltid, i kombination med den lokala smärtan. Området som smärtan refereras till befinner sig oftast distalt om den lokala smärtlokalisationen. Personer som har ett smärttillstånd upplever oftast den refererade smärtan i ett större område och mer intensivt än den övriga populationen (Norrbrink & Lundeberg. 2015). 

        Muskler, leder och inre organ kan ge refererad smärta (Norrbrink & Lundeberg. 2015). Ett typiskt exempel på refererad smärta  från inre organ är vid smärta i hjärtat som förläggs till vänster arm (Lännergren J et al 2007). I kompendiet Muskuloskelettal smärta kan man läsa att smärta från muskelvävnad oftast refereras i angränsande segment men att smärtan även kan refereras från andra vävnader till muskler.  Upplevelsen är dock oftast att smärtan kommer från djupa strukturer (Näslund J et al). 

        I boken Om smärta (2015) kan man läsa att den bakomliggande orsaken till refererad smärta inte är helt klarlagd men att en möjlig orsak till smärttillståndet är en aktivering av annars tysta synapser i dorsalhornet. Man kan även läsa att denna typ av smärta uppstår vid en längre tids nociceptiv retning. När smärtan kommer från viscerala strukturer upplevs de dock som mer ytliga än själva organet. Man tror att den bakomliggande orsaken till refererad smärta från inre organ kan förklaras genom den så kallade konvergensteorin vilken innebär att neuronen från organet och från hud och muskler sammanstrålar på ett gemensamt sekundärt neuron i dorsalhornet (Norrbrink & Lundeberg. 2015). Eftersom den somatiska smärtan då är det stimuli som hjärnan är mest van att uppfatta upplevs då den viscerala smärtan som somatisk (Lännergren J et al. 2007). 

   

   

  Källor: 

  Näslund J. Lund I. Lundeberg T. Muskuloskelettal smärta. Kompendie. Länk: https://pingpong.ki.se/public/pp/pub...rta%20VT14.pdf. 161020 21.45.

  Norrbrink C & . Lundeberg T. Om smärta - ett fysiologiskt perspektiv. 2015. Studentlitteratur AB, Lund

  Lännergren J et al. Fysiologi. 2007. Studentlitteratur AB, Lund

  Files (0)

   

  Comments (0)

  You must login to post a comment.