Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Medicinsk vetenskap > Gemensam wikisida för smärtkurser inom medicinsk vetenskap (MC3023 och MC3024) > Ordlista > Prostaglandiner

Prostaglandiner

  Table of contents
  No headers

  Prostaglandiner är en eikosanoid lipid med ursprung från arakidonsyra och verkar i vårt cellmembran. Prostaglandiner har flertalet funktioner i vår kropp, bla spelar den en viktig roll i den inflammatoriska responsen (1). Prostaglandiner har betydelse både som algogen substans som aktiverar nervfibern och som sensitiserande ämne som bidrar till att retningströskeln sänks i nociceptorerna så att nervfibern lättare aktiveras (perifer sensitisering). Prostaglandiner hör också till de ämnen som är viktiga för hur inflammationens förlopp fortsätter (4).

  När det sker en skada på vår kropp, exempelvis att vi får en spik i handen så kommer det börja spridas bakterier runt skadeområdet. Detta sätter igång en aktivering av våra mastceller som då börjar att producera två kemikalier, histamin och prostaglandin(2). Det är proinflammatoriska ämnen som ytterligare aktiverar immuncellerna samtidigt som de primära nociceptiva afferenterna påverkas (4).

  Prostaglandinets funktion vid en skada är att öka vasodilationen i kapillärerna runt skadeområdet vilket leder till att sker ett ökat blodflöde runt det aktuella skadeområdet. Detta kommer i sin tur leda till att det skapas ett mer genomträngligt endothelium i kapillärväggen. Den ökade genomträngligheten i kapillärväggen leder till att fagocyterna kan emigrera från blodet genom kapillärväggen och via styrning av histaminet attackera viruset. Det är inte enbart dom vita blodkropparna som kan bryta sig igenom kapillärväggen, även andra ämnen läcker ut och skapar en svullnad runt skadeområdet (1). Trycket från svullnaden som uppstår triggar sedan igång våra smärtreceptorer och ökar känsligheten och därigenom uppstår en hyperalgesi runt området för skadan(2).

  Perifiert verkande analgetika (NSAID) hämmar bildningen av prostaglandiner genom att blockera enzymet COX som i sin tur är livsnödvändigt för prostaglandinets biosyntes ska fungera(3). Eftersom prostaglandiner förmedlar smärta och svullnad så resulterar hämningen av biosyntesen att man kan lindra dessa symptom med intag av NSAID. Man kallar detta Cyklooxygenas (2,3).

  Referenser
  1.  Ricciotti E, Fitzgerald G. Prostaglandins and inflammation. Arterioscler Thromb Vasc Biol. 2011 Maj; 31(5): 986-1000. 
  2. Rasmusson M, Heriksson O. Fysiologi med relevant anatomi. Lund : Studentlitteratur, 2013
  3.  Sonesson G, Sonesson B. Anatomi och fysiologi. Stockholm : Liber, 2006

  4. Kosek, E., Lampa, J., Nisell, R. (red). (2014) Smärta och inflammation vid reumatiska sjukdomar och vanliga smärttillstånd i rörelseapparaten. Lund: Studentlitteratur

  Files (0)

   

  Comments (0)

  You must login to post a comment.