Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Medicinsk vetenskap > Gemensam wikisida för smärtkurser inom medicinsk vetenskap (MC3023 och MC3024) > Ordlista > Primära smärtneuron

Primära smärtneuron

  Table of contents
  No headers

  Primära smärtneuron

  Det primära smärtneuronet har sina nociceptorer, perifert i de flesta av kroppens vävnader. Nociceptorerna kräver starka stimuli för att aktiveras, och kallas därför högtröskliga. Genom stimulering av speciella smärtreceptorer(nociceptorer) så kallade Aα – fiber eller c-fibrer på smärtneuronets nervändslut (också kallade nociceptorer) utlöses en aktivitet i det primära smärtneuronet. Det är det neuronet som förmedlar smärtsignaler från periferin till ryggmärgens bakhorn. Den första synapsen i smärtans väg från periferin till hjärnan, kallas alltså för primärt smärtneuron.

  (1,2)

  Det finns två typer av primära smärtfibrer; – fiber och/eller c-fibrer.

  Aα-fibrer är myeliniserade och leder smärtinpulsen mycket snabbt, 2,5-25 m/s, och ger upphov till en vass, tydlig och vällokaliserad smärta, och C-fibrer som leder smärtsignalen långsamt 0,1-2 m/s, och ger upphov till den dova, molande smärtan som känns mer diffus.

  (1,3)

   

  Smärtsignalen leds genom - och C-fibrer till ryggmärgens bakhorn där omkoppling i det primära smärtneuronet sker till andra ordningens neuron. Smärtsignaler passerar cellkroppen och är på väg in i ryggmärgens bakhorn, där kopplas de om i någon av Rexeds laminae. Där de sedan fortleds till högre delar i det centrala nervsystemet. Omkopplingen i Rexeds laminae beskrivs i viss litteratur väldigt detaljerat om hur och var i synapserna i ryggmärgen den sker. Man brukar dela in den i olika lager, Rexeds laminae. Det beskrivs tio st lager. Man vet att har sina synapser i det första och femte laminaet, medans C fibrer har sina främst i laminae två-tre.

  (1,2,3)

   

  Referenser:

   

  1. Norrbrink C, Lundeberg T. Om smärta – ur er fysiologiskt perspektiv. Upplaga 2. Lund: Studentlitteratur; 2014. s. 21-24.

   

  2. Kosek E, Lampa J, Nisell R. Redaktörer. Smärta och inflammation vid reumatiska sjukdomar och vanliga smärttillstånd I rörelseapparaten. Upplaga1:1. Lund: Studentlitteratur; 2014. s. 207-209.

   

  3. Lännergren j,Ulfendahl M, Lundeberg t, Westerblad H. Fysiologi. Upplaga 2. Lund: Studentlitteratur; 1996, 1998. sid 134-136.

   

   

   

   

   

   

  Files (0)

   

  Comments (0)

  You must login to post a comment.