Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Medicinsk vetenskap > Gemensam wikisida för smärtkurser inom medicinsk vetenskap (MC3023 och MC3024) > Ordlista > Placeboeffekten

Placeboeffekten

  Table of contents
  No headers

  Ordet placebo är latin och betyder på svenska “jag vill behaga”. Begreppet började användas inom medicinsk forskning på nittonhundratalet för att uttrycka en antagen icke verksam kontroll till en verksam behandling (2).Placeboeffekten avser de symptomförbättringar hos patienter som kan hänföras till de behandlingsritualer och interaktioner som uppstår i mötet mellan terapeut och patient (2).

  Placebons effekt utgörs av i stor grad av förväntanseffekten. Den innebär att patientens förväntan på att behandlingen kommer vara till gagn för denne (3).Den bygger även på betingning (konditionering) samt patientens hopp om förbättring. Psykisk ohälsa, långvariga smärttillstånd samt andra tillstånd där sjukdomsbilden i stor grad bygger på personens medvetna upplevelse kommer troligtvis ha störst effekt av placebo (1). Placeboeffekten kan dock inte förväntas hos tillstånd och smärtor som har en direkt biologisk orsak, som till exempel infektioner eller anemi (4).

  En minskning av smärta efter intag av ett “sockerpiller”, placebo, är ett exempel på placeboeffekten. Vid studier av ett läkemedels faktiska effekt använder man därför kontrollgrupper som erhåller så kallad placebomedicinering för att kunna skilja läkemedlets specifika effekt från placeboeffekten(3).

  Placeboeffekten bygger på en rad komplexa effekter i kroppen till exempel frisättning av signalsubstanser så som dopamin, endorfiner och cannabioider. Det ses även aktivering av specifika delar i hjärnan som är relevanta för smärtupplevelsen så som Prefrontala cortex, främre Insula och Amygdala. Dessa effekter ses även vid intag av flera vanliga läkemedel (2).

  Om patienten istället har en negativ förväntning på en behandling kan istället en motsatt effekt ses och kallas då noceboeffekten (3).

   

  Referenser

  1. Norrbrink C, Lundeberg T. Om Smärta: ett fysiologiskt perspektiv. 2:a uppl. Lund: Studentlitteratur; 2014.

  2. Kaptchuk TJ, Miller FG. Placebo Effects in Medicine. N Engl J Med. 02 juli 2015;373(1):8–9.

  3. Nilsson G. Placeboeffekten är värdefull. Läkartidningen. 2011;108(44).

  4. Wampold B.E, et al. The Placebo is powerful: Estimating placebo effects in medecine from randomised clinical trials. Journal of Clinical   Psychology, 61: 835-854.

   

  Mer om placebo

  Get Adobe Flash player

  Files (0)

   

  Comments (1)

  Viewing 1 of 1 comments: view all
  Hej!
  Kul med youtube-klipp om placebo.
  Ska vara samma typsnitt som övrig text.
  Ändrat lite i text för att få den mer förståelig och "läsvänlig".

  Sista meningen i näst sista stycket: Vad syftar du på? edited 15:37, 6 Nov 2016
  Posted 15:31, 6 Nov 2016
  Viewing 1 of 1 comments: view all
  You must login to post a comment.