Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Medicinsk vetenskap > Gemensam wikisida för smärtkurser inom medicinsk vetenskap (MC3023 och MC3024) > Ordlista > Nociceptiv smärta

Nociceptiv smärta

  Table of contents
  No headers

  Definition av smärta enligt IASP (International Association for the Study of Pain) : ” Smärta är en obehaglig sensorisk och emotionell upplevelse förenad med verklig eller möjlig vävnadsskada eller beskriven som sådan skada”(1).

  Nociceptiv smärta är en av de olika klassificeringarna av smärta som grundas på etiologi. Vid vävnadsskada eller hot om möjlig vävnadsskada blir nervfibrer som har som uppgift att leda smärtimpulser aktiverade. Vid nervfibrernas nervändsslut finns det finns det smärtreceptorer som kallas för nociceptorer. Dessa smärtreceptorer är högtröskliga vilket betyder att det krävs ett kraftigt stimuli för aktivering (1). Efter aktivering sker fortledning av nervimpulser till ryggmärgens bakhorn och därefter vidare till hjärnan genom afferenta smärtfiber. Smärtfibrerna har en mindre utvecklad myelinskida  eller är omyeliniserade vilket gör att impulserna fortleds långsamt (2). Nociceptorer finns i större delen av kroppens vävnader. De återfinns framförallt i huden, ögats hornhinna, trumhinnan, slemhinnor och tandpulpan(1). Nociceptorer är känsliga för mekaniska, termiska och kemiska förändringar(3). 

  Nociceptiv smärta kan uppstå till följd av inflammation ex. vid en infektion eller vid ischemi i en vävnad vilket kan uppstå vid dålig ergonomi. Det kan vara degenerativt utlöst såsom vid artros. Nociceptiv smärta kan även vara muskeloskeletalt refererad vilket påvisas genom ex. träningsvärk. Samt kan det vara visceralt utlöst smärta. Nociceptorer i viscera svarar på fysiologiska samt patologiska stimuli(2). 

  Förbindelserna i centrala smärtsystemet är intakta vid nociceptiv smärta. Med analgetika som tex morfin kan man förstärka de hämmande kontrollsystemen vilket medför en smärtlindring av nociceptiv smärta (4).  

   

   

  1. Lundeberg T, Norrbrink C. Om smärta - ett fysiologiskt perspektiv. Lund: Studentlitteratur; 2010

  2. Sand O, Sjaastad Ø, Haug E, Bjålie J. Människokroppen, fysiologi och anatomi. 2 rev. uppl. Stockholm: Liber; 2006

  3. Werner M, Strang P. Smärta och smärtbehandling. Stockholm: Liber AB; 2003 

  4. Nisell R, Lundeberg T. Smärta och inflammation-fysiologi och terapi vid smärttillstånd i rörelseorganen. Lund: Studentlitteratur; 1999

  Files (0)

   

  Comments (1)

  Viewing 1 of 1 comments: view all
  Anna van Mansvelt kommer att granska texten
  Posted 12:34, 29 Sep 2016
  Viewing 1 of 1 comments: view all
  You must login to post a comment.