Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Medicinsk vetenskap > Gemensam wikisida för smärtkurser inom medicinsk vetenskap (MC3023 och MC3024) > Ordlista > Noceboeffekten

Noceboeffekten

  Table of contents
  No headers

   

  Begreppet nocebo avser en förstärkning av smärtupplevelsen eller uppkomsten av symtom som följd av negativa förväntningar. Effekten uppkommer alltså om en person förväntar sig negativa konsekvenser av en behandling, antingen på grund av tidigare erfarenheter eller inställning (1, 2). Begreppet kommer från latin och översätts på svenska som "jag vill skada" till skillnad från den motsatta effekten placebo som uppkommer vid positiva förväntningar.

  Fysiologiskt har man kunnat visa att noceboeffekten är kopplad till en ökad frisättning av opioidantagonisten cholecystokinin som förkortas CCK. De kroppsegna opioiderna deltar i smärtlindring och har även en roll i hjärnans belöningssystem som får oss att känna välbehag. CCK som frisläpps under nocebo sätter alltså käppar i hjulen för opioiderna vilket leder till ökad smärta (3).

  Ur en klinisk synvinkel är det intressant att notera att ett respektfullt och vänligt omhändertagande från an vårdgivare kan hämma noceboeffekten genom en deaktivering av limbiska strukturer och minskad utsöndring av CCK (3,4).

  Noceboeffekten är viktig att ha i åtanke som vårdgivare i interaktionen med patienten då ett gott bemötande med noggrann anamnes och klinisk undersökning minskar oro och katastroftankar som inte sällan är förknippade med smärta. Studier har även visat att ordvalen i patientmötet kan ha en tydlig påverkan på smärtupplevelsen och oro hos patienten (5). Andra faktorer som kan orsaka en noceboeffekt är inflytandet och påverkan som anhöriga och bekanta kan ha på patienten (3).

   

  Referenser

  1. Susan A, Richard de V. Psychologi for Medecine. Sage 2011.

  2. Horsfall L. The Nocebo Effect. SAAD digest. 2016 Jan;32-55-7.

  3. Norrbrink C, Lundeberg T. Om smärta, ett fysiologiskt perspektiv. 2:a uppl. Lund: Studentlitteratur; 2014.

  4. Colloca L, Benedetti F. Nocebo hyperaglesia: how anxiety is turned into pain. Current opinion in Anesthesiology. 2007 Oct 20.

  5. Rawal N, Berggren L. Ord kan göra ont. Läkartidningen. 2005;102(48). 

  Files (0)

   

  Comments (0)

  You must login to post a comment.