Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Medicinsk vetenskap > Gemensam wikisida för smärtkurser inom medicinsk vetenskap (MC3023 och MC3024) > Ordlista > Neuropatisk smärta

Neuropatisk smärta

  Table of contents
  No headers

   

  Definitionen för Neuropatisk smärta enligt IASP (International Association for the Study of Pain) är smärta orsakad av primär lesion eller dysfunktion i nervsystemet (1,2).  En senare definition från IASP: Smärta orsakad av en skada eller sjukdom i det somatosensoriska nervsystemet (3,4). Patognomona symtom, smärtkaraktärer och undersökningsfynd saknas för neuropatisk smärta. Neuropatisk smärta identifieras efter bedömning av anamnes, smärtutbredning, neurologiskt status med riktad sensibilitetsundersökning, och i förekommande fall neurofysiologiska och röntgenologiska utredningar.

  Ca 130.00 personer i Sverige har neuropatisk smärta som kräver behandling. Tillståndet med är underdiagnostiserat och därmed underbehandlat. Exempelvis utvecklar ca 27% av patienterna som genomgått total höft- eller knä-arthroplastik neuropatisk smärta (3).

  Den neuropatiska smärtan är dysfunktionell, dvs har inget egenvärde för individen. Den neuropatisk smärtan står inte alltid i propotion till hur stor skadan är. Neuropatisk smärta kan tex debutera efter ett trauma. Den kan i många fall vara svårdiagnostiserad eftersom smärtan kan uppkomma lång tid; veckor,  månader efter själva traumat. Neuropatisk smärta kan uppkomma som följd sjukdom eller skada på det centrala nervsystemet eller det perifera nervsystemet. Smärtans karaktär är oftast intensiv; kan beskrivas som elstötsliknande, brännande eller skärande. 

  Central neuropatisk smärta:

  • Central smärta ses vanligen vid skador på sensoriska banor i centrala nervsystemet.
  • Central neuropatisk smärta kan följa efter sjukdomar som MS, Stroke, hjärn eller ryggmärgsskada samt kan även uppstå  efter/vid en operation, iatrogen (2).
  • Central neuropatisk smärta är ett livslångt och mycket svårbehandlat tillstånd (4).

  Perifer neuropatisk smärta:

  • Perifer neuropatisk smärta är mer vanligt förekommande än central.
  • Skadan eller sjukdomen är lokaliserad till någonstans längs de sensoriska nerverna. Smärtan kan komma från enskild nerv - mononeuropati - eller från flera nerver - polynerneuropati.
  • Orsaken kan vara mekanisk påverkan på en nerv; tex trauma, entrapment, operationer, inflammation (t.ex. Bältros, Guillain-Barres syndrom), metabola, toxiska förändringar (diabetesneuropati, cytostatika behandling, alkoholmissbruk), ärftliga sjukdomar, malignitet eller infektioner (4).
  • Exempel på  vanliga perifera neuropatiska smärtor är rotsmärta, karpaltunnelsyndrom, postkirugisk neuropatisk smärta, fantomsmärta efter amputationer och postherpetisk neuralgi (4). 

  Perifer och central neuropati har troligen en del gemensamma uppkomstmekanismen, men man kan se att det också finns mekanismer som är specifika för de centrala smärttillstånden (2).

  Referenser:

  1.Hansson P. Nociceptiv och neurogen smärta. Uppkomstmekanismer och behandlingsstrategier. Pharmacia & Upjohn Sverige AB; 1997

  2. Nizell R, Lundeberg T. Smärta och inflammation. Fysiologi och terapi vis smärttillstånd i rörelseorganen. Lund: Studentlitteratur; 1999.

  3. Nijs J, De Kooning M, Beckwèe D, Vaes P. The neurophysiology of pain and pain modulation. Editors. Jull G, Moore A, Falla D, Lewis J, McCarthy C, Sterling M. Grieve`s Modern musculoskeletal physiotherapy. Fourth edition. United Kingdom: Elsevier Ltd; 2015. p.9.

  4. Norrbrink C, Lundeberg T (red). Om smärta - ett fysiologiskt perspektiv. Lund; Studentlitteratur; 2014

  Grundtext: Gunilla Arborelius

  Files (0)

   

  Comments (0)

  You must login to post a comment.