Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Medicinsk vetenskap > Gemensam wikisida för smärtkurser inom medicinsk vetenskap (MC3023 och MC3024) > Ordlista > Limbiska systemet

Limbiska systemet

  Table of contents
  No headers

  Utvecklingshistoriskt äldre delar i storhjärnans djupare delar som består av ett flertal olika strukturer samt delstrukturer innanför vardera tinningslob, består bland annat av Gyrus cinguli, Amygdala och Hippocampus. Dessa anses ha del i individens överlevnadsförmåga och släktets fortbestånd genom upprätthållande av homeostas, flykt och försvarsförmåga, inlärningsförmåga, känslor och drifter (1,2).


  Limbiska strukturer är en del i de hjärnstrukturer som deltar i bearbetningen av smärtimpulser, det vill säga en del av ett nervnätverk, neuromatrix, samt funktioner som verkställs via det autonoma nervsystemet (3,4).

  Strukturerna Amygdala och Hippocampus har en central roll, Amygdala i samband med upplevelse av obehag och rädsla samt Hippocampus funktion för inlagring och hämtning av minnen (1,2,4). 

  Limbiska systemet har en afferent-emotionell aspekt vad gäller vår förmåga till smärtupplevelse och delkomponent i både akut och långvariga smärttillstånd knutet till de justeringar som sätter kroppen i larmberedskap. 
   
  Vid långvarig smärta och stress kan en förhöjd viloaktivitet ses i de limbiska strukturerna och i frontalcortex samtidigt som aktiviteten i amygdala är ökad. Viloaktivitet kan normaliseras och aktiviteten i amygdala som ger känslor av obehag, rädsla och stress för individen kan minskas genom till exempel lätt beröring via aktivering av specialiserade beröringsfibrer (CT-fibrer), som vid stimulering kan förmedla en känsla av välbehag via aktivering av hjärnans belöningssystem. Även akupunkur kan hämma smärtsignalernas inflöde via de ascenderande smärtbanorna till de limbiska strukturerna genom en kraftig (absolut inte smärtsam) perifier deqi-effekt vid stimuleringen av nålen (4).
  Även patientens tro och förväntningar på akupunkturens effekt påverkar det limbiska systemet (5).

   


  Referenser:
  1. Hwang,P., Lundberg,I., Rönnberg,J., Smedler,A-C. (Red.). 2007. Vår Tids Psykologi. Finland. Natur och kultur.
  2. Sahlgrenska Universitetssjukhuset. (2016). Hämtat 15 september 2016 från Uppslagsverket. http://nervsystemet.se/nsd/structure_183  Uppslagsverket Sahlgrenska universitetssjukhuset.
  3. Kosek,E., Lampa,J., Nisell,R. (Red). 2014. Smärta och Inflammation. Lund. Studentlitteratur.
  4. Norrbrink,C., Lundeberg,T. (Red.). 2014. Om Smärta - ett fysiologiskt perspektiv (uppl.2:3) Lund. Studentlitteratur.

  5. White, A. Cummings, M. Filshie, J. (2008). An introduction to Western Medical Acupuncture. Churchill.  Livingstone. Elsevier. S. 53.

  Files (0)

   

  Comments (0)

  You must login to post a comment.