Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Medicinsk vetenskap > Gemensam wikisida för smärtkurser inom medicinsk vetenskap (MC3023 och MC3024) > Ordlista > Hypotalamus

Hypotalamus

  Table of contents
  No headers

  Hypotalamus är ett område i hjärnan med många olika funktioner, bland annat att reglera kroppens homeostas (jämviktstillstånd). Hypotalamus spelar även en central roll i kopplingen mellan det centrala nervsystemet (CNS) och det autonoma nervsystemet (ANS) samt har funktionella förbindelser med hypofysen. Hypotalamus sammankopplar nervsystemet med det endokrina systemet (Lännegren, Ulfendahl, Lundberg och Westerblad 1998). 

  Hypotalamus roll vid smärta
  Då smärta uppstår skickas smärtimpulser från det drabbade området till centrala nervsystemet för att varna hjärnan om att det finns eller är risk för skada. Hypotalamus aktiveras då smärtimpulsen når hjärnan, och aktiverar i sin tur det autonoma nervsystemet via vasomotorcentrum att frisätta arenalin och noradrenalin som omfördelar blodflödet ut till skelettmuskulaturen, ”flight or fight”. Detta gör att blodtrycket stiger, puls och andningsfekvens ökar vilket leder till förhöjd vakenhetsgrad.

  Vid akut stress frisätter hypotalamus kortikotropinfrisättande hormon (CRF). Detta gör att adenokortikotropt hormon (ACTH) frisätts i blodet. ACTH binder till receptorer i binjurebarken. Detta leder till att kortisol frisätts i blodet via den så kallade HPA-axeln (hypotalamus, hypofysen och binjurebarken). Parallellt med aktiviteten i HPA-axeln aktiverar även hypotalmus ANS, vilket  ytterligare  förstärker  stressreaktionen. (Norrbrink & Lundeberg, 2010).

  Då smärtan blir långvarig förändras smärtsignalen från att vara en akut och eventellt intermittent larmsignal till att hela tiden finnas där och ge obehag. Hypotalamus funktion vid långvarig smärta regleras av aktvitet i limbiska systmet; amygdala och hippocampus och detta påverkar bland annat minnet och  inlärningsförmågan. Detta kan medföra att många patienter som lider av långvarig smärta  hamnar i ett tillstånd som liknar utmattningssyndrom (Norrbrink & Lundeberg, 2010). 

   

  Referenser:

  Norrbrink, C., & Lundeberg, T. (Red.). (2010). Om smärta: Ett fysiologiskt perspektiv. Lund: Studentlitteratur AB.

  Lännegren, J., Ulfendahl, M., Lundberg, T., & Westerblad, H. (1998). Fysiologi (2. uppl.). Lund: Studentlitteratur AB.

  Berthold, C.H. (2016). Hypothalamus. Hämtad 22 september, 2016, från http://nervsystemet.se/nsd/structure_142

  IASP Taxonomy.(2014). Hämtad 22 september, 2016, från http://www.iasp-pain.org/Education/Content.aspx?ItemNumber=1698

  Kerstin Hagström Backe har lagt till

  Files (0)

   

  Comments (0)

  You must login to post a comment.