Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Medicinsk vetenskap > Gemensam wikisida för smärtkurser inom medicinsk vetenskap (MC3023 och MC3024) > Ordlista > HPA-axeln

HPA-axeln

  Table of contents
  No headers

  Kerstin Hagström Backe.  Ändrat av Malin Frisendahl 1/10.

  HPA 

  Hypothalamus    Pituitary gland   Adrenal gland

  De strukturer som ingår i HPA -axeln är, översatt till svenska, Hypotalamus Hypofysen och Binjurebarken (1).  HPA-axeln är ett endokrint system som aktiveras vid stress och som via en rad reaktioner i slutändan leder till en frisättning av kortisol. Akut smärta är en stressreaktion för kroppen och därmed kommer HPA-axeln att aktiveras vid akut smärta. (1) 

  Hypotalamus har beskrivits som en relästation mellan högre centra, t.ex.prefrontala cortex eller Limbiska systemet, och olika reglersystem varav HPA axeln är ett av dessa system.(2)

  Kortisolfrisättningen regleras av dygnsrytmen, vilket i normala fall ger en hög koncentration på morgonen i samband med uppvaknandet och den lägsta efter insomnandet.(2) Vid en aktivering av HPA axeln, tex vid stress eller stark smärta, frisätts CRH eller CRF (kortikotropinfrisättande hormon) från Hypotalamus. Detta leder till en ökad frisättning av ACTH (adenocorticotropt hormon) från Hypofysen. ACTH transporteras i blodet och binder till receptorer i binjurebarken. I binjurebarken omvandlas kolesterol till kortisol som därefter utsöndras i blodsystemet. (1)

  Kortisolfrisättningen regleras även genom ett bromsande återkopplingssystem. När kortisolnivån i blodet är högt sker en negativ feedback på bl.a. hypothalamus- och hypofysnivå. Med en välfungerande HPA-axel blir därför kortisolsekretionen självreglerande.(2)

  Återkopplingen förmedlas av två olika receptorer, MR (mineralkortikoidreceptorer) och GR (glukokortikoidreceptorer). Vid normal dygnsvariation av sömn och vakenhet regleras kortisolnivån av MR medan kortisolnivån regleras av GR vid akut smärta och hög stress. (2)

  HPA-axeln kan alltså vid aktivering snabbt, på några minuter, mobilisera energi från glykogendepåer och fettväv. HPA systemet samverkar bl.a. med sympatiska nervsystemet (Fight or Flight). (1,2) Den snabba mobiliseringen av energi sker på bekostnad av kognitiva funktioner och parasympatiskt styrd aktivitet. (2)

  Att den akuta aktiveringen av HPA- axeln i samband med stress upphör är således viktigt för att den på sikt inte ska medföra skadliga effekter. (2, 3)

   

  Referenser

  1) Norrbrink, C , Lundeberg T (red). (2014). Om smärta: ett fysiologiskt perspektiv

  2) Ljung,T, Friberg, P Läkartidningen Nr 12, 2004 Vol101, (1090-1094) Stressreaktionernas biologi

  3) Nordling,S, 2003, Umeå Universitets examensarbete 20p, Kognitionsvetenskapliga pogrammet, Stress och utmattningssyndrom ur ett neuropsykologskt perspektv

  Kerstin Hagström Backe

  Files (0)

   

  Comments (0)

  You must login to post a comment.