Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Medicinsk vetenskap > Gemensam wikisida för smärtkurser inom medicinsk vetenskap (MC3023 och MC3024) > Ordlista > Gliaceller

Gliaceller

  Table of contents
  No headers

  Gliaceller

  Gliaceller är celler belägna runt omkring neuron i såväl det perifera som det centrala nervsystemet. Förekomsten av gliaceller är ungefär tio gånger så stor som neuron, det vill säga att det finns ungefär 1000 miljarder gliaceller (Norrbrink och Lundberg 2014, 89-91). Gliacellerna har olika uppgifter beroende på var i nervsystemet de befinner sig och beroende på vilken typ de utgör.

  I det centrala nervsystemet finns fyra typer av gliaceller.

  Ependymceller täcker hjärnans ventriklar samt ryggmärgskanalen och har i uppgift att bilda cerebrospinalvätska.

  Astrocyter består av flera utskott och är sammankopplade med varandra. De förser neuronen med näring, möjliggör kommunikation olika celler emellan och är även aktiva vid bildandet av ärrvävnad när nervvävnad skadas.

  - Mikroglia är fagocyter som verkar skyddande vid infektion och skada. Mikroglia kan även, genom astrocyter i ryggmärgens bakhorn, aktiveras vid smärtstimuli och frisätta bland annat cytokiner och andra substanser som stimulerar smärta.

  Oligodendrocyter bildar myelin i hjärna och ryggmärg (Lännergren et al. 2012, 40 & 122-123).

   

  I det perifera nervsystemet finns två typer av gliaceller.

  Schwannceller är oligodendrocyternas motsvarighet i det perifera nervsystemet genom bildande av myelin, de omger och skyddar axonen.

  Satellitceller omger och skyddar nervcellskropparna i dorsalrotsganglierna (Norrbrink och Lundberg 2014, 89-91).

   

  Genom ovan beskrivna olika funktioner har gliaceller en viktig betydelse för smärtförmedlingen både i det perifera och det centrala nervsystemet. De spelar även en roll vid central sensitisering och både kvarvarande smärta och spridning till närliggande ryggmärgsområden kan bero på att smärtneuron och gliaceller kan uttrycka liknande receptorer för smärttransmittorer (Norrbrink och Lundberg 2014, 89-91).

   

  Referenser

  Lännergren, Westerblad, Ulfendahl och Lundeberg. 2012. Fysiologi. 5:4 uppl. Lund: Studentlitteratur AB

  Norrbrink och Lundberg (red). 2014. Om smärta – ett fysiologiskt perspektiv. 2:3 uppl. Lund: Studentlitteratur AB

  Files (0)

   

  Comments (0)

  You must login to post a comment.