Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Medicinsk vetenskap > Gemensam wikisida för smärtkurser inom medicinsk vetenskap (MC3023 och MC3024) > Ordlista > Dopamin

Dopamin

  Table of contents
  No headers

  Dopamin är en transmittorsubstans som tillhör kategorin biogena aminer och som framförallt återfinns i centrala nervsystemet, men även till viss del i det autonoma nervsystemet. Den verkar både exitatoriskt och inhibitoriskt, det vill säga stimulerande eller hämmande (1). Dopamin tillhör tillsammans med adrenalin och noradrenalin de så kallade katekolaminerna vilka tillverkas av aminosyan tyrosin (2). Dopamin syntetiseras i nervändsluten (2) och verkar via second messangers (3). I det centrala nervsystemet finns dopamin dels i de basala ganglierna och dels i det mesolimbiska systemet.

  "Substania nigra" kallas de basala ganglier som frisätter dopamin och är belägna i den översta delen av hjärnstammen (7).

  De basala ganglierna påverkar den viljemässiga motoriken (bl.a. igångsättning och bromsning av rörelser) och det mesolimbiska systemet påverkar stämningsläget tillsammans med ett annat system (3). Genom att hämma andra basala ganglier ser dopaminet även till att våra rörelser blir funktionella och lämpliga för den aktivitet som skall utföras (7). Dopamin är även involverat i minne och inlärning (4).

  Forskning har visat att dopamin har en koppling till placeboeffekten vid smärta. Vid en positiv förväntan att bli bättre aktiveras dopaminerga banor i belöningssystemet i hjärnan (5). Brist på dopamin leder till depression (4) och depression är tätt sammankopplat med smärta. Studier har visat att en depression kan sätta igång smärtproblematik i kroppen och även bidrar till att man utvecklar långvarig smärta. Omvänt kan ett långvarigt smärtproblem göra att man utvecklar en depression (6).

   

   

   

  Referenser:

  1. Seeley R, VanPutte C, Regan J, Russo A. Seeley´s anatomy and physiology. 9 uppl. New York: McGraw-Hill higher education; 2008.

  2. Sand O, Sjaalstad ÖV, Haug E. Människans fysiologi. Solna: Liber; 2004.

  3. Lännergren J, Westerblad H, Ulfendahl M, Lundeberg T. Fysiologi. 5 uppl. Lund: Studentlitteratur; 2012.

  4. Passer MW, Smit RE. Psychology: the science of mind and behavior. 5 uppl. New York: McGraw-Hill higher education; 2011.

  5.Lundeberg T, Molin B, Norrbrink C. Placebo och nocebo. I: Norrbrink C, Lundeberg T, redaktörer. Om smärta - ett fysiologiskt perspektiv. 2 uppl. Lund: Studentlitteratur; 2014.

  6. Linton SJ. Att förstå patienter med smärta. 2 uppl. Lund: Studentlitteratur; 2013. 
  7. Heriksson O, Rasmusson M. Fysiologi, 2:4 uppl. Polen: Studentlitteratur, 2009.

   

  Denna text är skriven av Frida Borlid.

  Redigerad av Amanda Käkelä

  Files (0)

   

  Comments (0)

  You must login to post a comment.