Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Medicinsk vetenskap > Gemensam wikisida för smärtkurser inom medicinsk vetenskap (MC3023 och MC3024) > Ordlista > Descenderande smärthämmande system

Descenderande smärthämmande system

  Table of contents
  No headers

  De nedåtgående smärthämmande bansystemen utgår från periaqueductal grey area som förkortas PAG och nucleus raphe magnus, NRM (1). I förlängda märgen finns även två andra strukturer av betydelse för det nedåtgående smärthämmande systemet, rostroventrala medulla (RVM) och locus coeruleus (LC). Systemet utövar en smärthämmande effekt i ryggmärgens bakhorn. Effekten går att aktivera genom fysisk aktivitet, lågfrekvent TENS och akupunktur. Denna typ av smärthämning är mer generell och långverkande än den spinala smärthämningen som verkar mer direkt och är mer kortvarig. Effekten i de nedåtgående smärthämmande systemen uppnås genom långvarigt och upprepat stimuli, något man bör ta hänsyn till då denna mekanism utnyttjas i behandlande syfte för att lindra smärta (2). Transmittorsubstanserna som verkar i detta bansystem är kroppsegna opioider och neurotensin, även glutamat finns med som en indirekt signalsubstans. Till de direkta smärthämmande substanserna hör serotonin och noradrenalin (2).

  1. Börjesson, M., Mannerkorpi, K., Knardahl, S., Karlsson, J., Mannheimmer, C. Smärta, 43. Ståhle, A. (red.), FYSS 2008. Fysisk aktivitet sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling. Yrkesföreningar för fysisk aktivitet [YFA].  Statens folkhälsoinstitut. Rapport 2008:4. Stockholm. 2008 upplaga 1:3. 554.

  2. Norrbrink C, Lundeberg T, editor. Om smärta – ett fysiologiskt perspektiv. Lund: Studentlitteratur; 2010. s.38, 39, 41.

  Files (0)

   

  Comments (2)

  Viewing 2 of 2 comments: view all
  Hej, tack för en trevlig läsning.
  Har gjort några ändringar 1) lagt referensnummer innan punkten.
  2)Lagt till längre referens på referens 1.
  3)Lagt till sidnummer till referens nummer 2.
  Posted 22:25, 2 Oct 2016
  samt en hänvisning till "serotonin".
  Posted 22:25, 2 Oct 2016
  Viewing 2 of 2 comments: view all
  You must login to post a comment.