Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Medicinsk vetenskap > Gemensam wikisida för smärtkurser inom medicinsk vetenskap (MC3023 och MC3024) > Ordlista > Descenderande smärtfaciliterande system

Descenderande smärtfaciliterande system

  Table of contents
  No headers

  Smärta på spinal nivå hämmas i det descenderande smärthämmande systemet som utgår från hjärnstammen. När systemet aktiveras hämmas smärtan och vi upplever mindre smärta. Parallellt med detta system finns även ett descenderande smärtfaciliterande system. Det descenderande smärtfasciliterande systemet kan sättas igång av signaler från frontalcortex och limbiska strukturer eller initieras direkt från hjärnstammen. När smärtfasciliteringen sker från strukturer i hjärnan frisätts kolecystokinin i ryggmärgens bakhorn (1). När signalerna initieras i hjärnstammen sker det i en kärna som heter rostrala ventromediala medulla (RVM) (2). Från RVM går sedan signalerna ned till dorsalhornet i ryggmärgen där serotonin frisätts (1). Det smärtfasciliterande bansystemet ökar stimuleringen av neuronerna i dorsalhornet och därmed sker en förstärkning av smärtsignaler (3).

   

  Hur exakt det descenderande smärtfaciliterande systemet fungerar är inte grundligt forskat (4). Det finns betydligt mycket mer forskning kring det smärthämmande systemet, vilket är logiskt då det är det viktigt för en patient med smärta. Att förstärka smärta är också väsentligt och nödvändigt i vissa situationer. 

   

  Studier har visat att det descenderande smärtfaciliterande systemet inte startar neuropatisk smärta, men det har en roll i vidmakthållande av smärtan (2). Vid långvarig smärta aktiveras det smärtfasciliterande systemet medan en minskning sker i det smärthämmande systemet (1). Därmed sker då en ökning av smärta på grund av två olika processer.

   

  Faktorer som stress, oro och rädsla aktiverar det smärtfaciliterande systemet. Det är därför viktigt att ta hänsyn till dessa tre faktorer och reducera eller förebygga dem i hantering av smärta (1). En minskning av stress oro och rädsla skulle då resultera i mindre smärta.

   

  1.     Norrbrink C, Lundeberg T, editor. Om smärta – ett fysiologiskt perspektiv. Lund: Studentlitteratur;2010.

  2.     Burgess SE, Gardell LR, Ossipov MH, Malan P Jr, Vanderah TW, Lai J, Porreca F. Time-Dependent Descending Facilitation from the Rostral Ventromedial Medulla Maintains, But Does Not Initiate, Neuropathic Pain. The Journal of Neuroscience, June 15, 2002, 22(12):5129–5136.

  3.     Lagraize, S.C. SPINAL CORD MECHANISMS MEDIATING BEHAVIORAL HYPERALGESIA INDUCED BY NEUROKININ-1 TACHYKININ RECEPTOR ACTIVATION IN THE ROSTRAL VENTROMEDIAL MEDULLA. Neuroscience. 2010;171 (4): 1341–1356.

  4.     Porreca F , Ossipov MH, Gebhart GF. Chronic pain and medullary descending facilitation. Trends in neurosciences. 2002;25(6):319–325.

  Files (0)

   

  Comments (0)

  You must login to post a comment.