Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Medicinsk vetenskap > Gemensam wikisida för smärtkurser inom medicinsk vetenskap (MC3023 och MC3024) > Ordlista > Bradykinin

Bradykinin

  Table of contents
  1. 1.  

  Bradykinin är en algogen substans som  frisläpps vid en vävnadsskada och är en viktig faktor i den inflammatoriska processen. Andra inflammatoriska mediatorer som frisläpps i denna process är bland annat cytokiner, prostaglandin och serotonin. Dessa frisläpps från immunceller som makrofager, lymfocyter och mastceller, även gliaceller (1, 2).Bradykinin bildas i rikliga mängder både i kärl och omgivande vävnad vid en inflammation (3). Ämnet är en vasoneuroaktiv substans som läcker ut i vävnaden via plasma från blodbanan vid endotelgap i venoler i den skadade vävnaden (1). Endotelgapen bildas genom att substans P frisätts i smärtneuronen och stimulerar mastceller att frisätta histamin (4). Bradykinin har en effekt på primära afferenta neuroner via aktivering och sensitisering av nociceptorer varpå smärta och ömhet uppstår och så kallad perifer sensitisering (1, 2).

  Bradykinin verkar på B1- och B2 receptorer där B2 receptorn uttrycks konstitutivt i vävnad och när bradykinin binder till den orsakas vasodilatation och även smärtsvar i den akuta fasen av inflammationen. B1 receptorer finns normalt inte i vävnaden utan uppstår vid skada och infektion (3, 5, 6). Vid inflammation ges ökat uttryck av B1 receptorer och/eller ökad sensitisering av dessa. De spelar en viktig roll i uppehållandet av hyperalgesi och ger en kronisk fas av respons efter långvarig aktivering av nociceptorer (2, 6). B1 receptorer har en roll i inflammatoriska sjukdomar så som diabetes, astma, reumatoid artrit och multipel skleros (6).

  Bradykinin bryts ned av bland annat Angiotensinkonverterande anzym (ACE), ACE- hämmare är en blodrtryckssänkande medicin där nivåerna av bradykinin ökar (5).

   

   

  1. Norrbrink, C., Lundeberg, T. (red). (2014). Om smärta: ett fysiotlogiskt perspektiv s.61-63

  2. Kidd, B.L, Urban, L. A. Mechanism of Inflammatory Pain. Br J Anaesth. (2001); 87:3-11

  3. Kosek, E. Lampa, J, Nisell, R. (red) (2014) Smärta och inflammation - vid reumatiska sjukdomar och vanliga smärttillstånd i rörelseapparaten. s 229

  4. Lännergren J, Westerblad H, Ulfendahl M, Lundeberg T. Fysiologi. 5 uppl. Lund: Studentlitteratur; 2012.

  5. Siltari A, Korpela, R. Bradykinin- induced vasodilation: Role of age, ACE1-inhibitory peptide, mas-and bradykinin receptors. Faculty of Medicine. (2016); 85:46-55

  6. Couture, R. Harrisson, M. Kinin receptors in pain and inflammation. European Journal of Pharmacology (2001);429:161-176

   

   

   

  Files (0)

   

  Comments (1)

  Viewing 1 of 1 comments: view all
  Redigerat av Frida Borlid.
  Posted 09:38, 3 Oct 2016
  Viewing 1 of 1 comments: view all
  You must login to post a comment.