Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Medicinsk vetenskap > Gemensam wikisida för smärtkurser inom medicinsk vetenskap (MC3023 och MC3024) > Ordlista > Amygdala

Amygdala

  Table of contents
  No headers

  Här skriver Malin Frisendahl om Amygdala. Tillagt 28/9 av Amanda Gardelin

  Amygdala är en mandelformad struktur som finns i temporallobens främre del och som  består av ett flertal olika kärnområden (3). Denna struktur är en del av det limbiska systemet och spelar en viktig roll för olika slags emotionella upplevelser. Amygdala är också viktig för vår förmåga att uppfatta hotfulla stimuli och en aktivering av amygdala kan snabbt påverka det sympatiska nervsystemet så att ett fight or flight tillstånd uppstår (1). Amygdala aktiveras av vid rädsla och stress men aktiviteten kan minskas vid sensorisk stimulering och träning (4)

  Med sina många kopplingar till olika hjärnområden har amygdala en betydande roll i smärtupplevelsen och smärtmoduleringen (2,3). En del av amygdala har benämts som “nociceptive amygdala" och utgör ett viktigt område för den affektiva/emotionella upplevelsen av smärta (2). Det är således i amygdala som den sensoriska informationen får en emotionell innebörd för oss och beroende på omgivningen och det affektiva tillståndet hos personen kan en aktivering av amygdala leda till ett förändrat beteende och autonoma reaktioner (3). Vid långvarig smärta eller stess där amygdala hela tiden har en förhöjd aktivitet, kan detta leda till rörelserädsla och kognitiva svårigheter (4).Amygdala har även kopplingar till hjärnbarken och prefrontala cortex, vilket bland annat innebär att kognitiva funktioner kan påverkas som t ex svårigheter att ta beslut (2).  Via sina kopplingar med bland annat hjärnstam, PAG och descenderande smärthämmande system har amygdala även visat sig kunna påverka smärtans sensoriska komponent och medverka i smärtmoduleringen (2, 3). Sammanfattningsvis är amygdala ett viktigt område för smärtupplevelsens affektiva komponent och obehagsupplevelsen, men har med sina många kopplingar till olika hjärnområdenn också en smärtmodulerande roll vad gäller både den sensoriska och den kognitiva komponenten (2,3). (4)

   

  Referenser:

  1 Lännergren J, Westerblad H, Ulfendahl M, Lundeberg T.  2007. Fysiologi. 4.uppl. Lund Studentitteratur.

  2 Neugebauer V. 2015. Amygdala pain Mechanism. Schaible H.G (red.). Pain Control. Handbook of expremential Pharmacology. Berlin-Heidelberg: Springer-Verlag:

  3 Veinante P, Yalcin I, Barrot M. 2013. The amygdala between sensation and affect: a role in pain. Journal of Molecular Psychiatry 1(9). 

  4 Norrbrink C, Lundeberg T. 2010. Om smärta - ett fysiologiskt perspektiv. Upplaga 1:6. Lund Student litteratur.

  Files (0)

   

  Comments (0)

  You must login to post a comment.