Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Medicinsk vetenskap > Gemensam wikisida för smärtkurser inom medicinsk vetenskap (MC3023 och MC3024) > Artiklar om smärta > Smärta i ett internationellt perspektiv

Smärta i ett internationellt perspektiv

  Table of contents
  No headers

  Spelar kultur, etnicitet och biologi någon roll i smärtsammanhang? Här får du möjligheten att fördjupa dig i ämnet smärta i ett internationellt perspektiv. Artiklar inom detta område kan besvara frågor som:

   

  Är förekomsten av smärta olika i olika länder?

  Hur skiljer sig synen på smärta i olika kulturer?

  Finns det biologiska skillnader hos personer från olika länder som kan påverka smärtupplevelsen?

  Finns det exempel på länder där smärta diagnosticeras och behandlas på radikalt annorlunda sätt än här?

   

  Artiklar:

  Smärta i ett internationellt perspektiv (KF)

  Smärta i ett internationellt perspektiv (IN)


   

  Files (0)

   

  Comments (0)

  You must login to post a comment.