Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Medicinsk vetenskap > Gemensam wikisida för smärtkurser inom medicinsk vetenskap (MC3023 och MC3024) > Artiklar om smärta > Särskilda smärttillstånd

Särskilda smärttillstånd

  Table of contents
  No headers

  Här får du möjlighet att fördjupa dig kring en specifik smärtdiagnos, t ex något muskuloskeletalt smärttillstånd, ischemiskt tillstånd, neuropatisk smärta eller cancerrelaterad smärta. Du kan med fördel beskriva diagnosen utifrån ett patientfall. I så fall gör du en kort sammanfattning av patientens berättelse. I din beskrivning skall det finnas med ett förslag på smärtdiagnos och en reflektion kring möjliga orsaker till smärttillståndet. Det är viktigt att du knyter an till litteraturen kring smärttillståndets fysiologiska bakgrund.

  Sedan kan du upprätta en rehabiliteringsplan som innehåller förslag på:

  1. individuell behandling - beskriv behandling, vilken effekt den förväntas ha och vilken/vilka mekanismerna bakom effekten är
  2. hur arbetssituationen kan förändras - beskriv vilka åtgärder som är viktiga och vad åtgärderna förväntas ha för effekt
  3. prevention - vad hade kunnat göras för att förebygga detta smärttillstånd (ur både ett individuellt och ett arbetsrelaterat perspektiv om det är relevant)

   

  Artiklarna om olika smärttillstånd kan ge svar på frågor som:

  Vilka drabbas av denna typ av smärta, och hur vanligt är det?

  Vilka är de vanligaste symtomen?

  Vad orsakar smärtan?

  Hur ställs diagnosen?

  Hur ser behandling och omvårdnad ut?

  Vilken är prognosen?

   

  Artiklar:

  Central neuropatisk smärta

  Cerebral pares

  Cytostatikautlöst perifer neuropati

  Smärta efter bröstcancerbehandling

  Perifer neuropati orsakad av cytostatikabehandling vid bröstcancer

  Cervikogen huvudvärk

  Trigeminusneuralgi

  Hortons huvudvärk

  Migrän

  Graviditetsrelaterad bäckensmärta

  Smärta vid knäartros

  Knäartros

  Ankyloserande spondylit

  Somatomorft smärtsyndrom

  Complex regional pain syndrome

  Whiplashskada

  Muskelskador

  Diskbråck

  Anterior impingement

  Subakromiellt impingement

  Lateral epikondyalgi

  Akillestendinos

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Files (0)

   

  Comments (0)

  You must login to post a comment.