Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Medicinsk vetenskap > Gemensam wikisida för smärtkurser inom medicinsk vetenskap (MC3023 och MC3024)

Gemensam wikisida för smärtkurser inom medicinsk vetenskap (MC3023 och MC3024)

  Table of contents
  No headers

  Välkommen till wikisidan för kurserna "Smärta i den kliniska vardagen", MC3023, och "Smärta och sensorisk behandling", MC3024.

  Här kommer du som kursdeltagare att få göra inlämningsuppgifter, ta del av och kommentera andras arbeten samt redigera och förbättra både egna och andras texter. Två uppgifter kommer att genomföras under kursen: att gemensamt med övriga kursdeltagare skapa en ordlista inom området smärta, samt att var och en skriver en fördjupande artikel. Instruktioner till uppgifterna och datum för inlämning finns under varje uppgift.

   

  1. Ordlista

  2. Artiklar om smärta

   
   

   

  Hjälp på vägen:

  Läs kortfattat om hur du skriver och redigerar i wikin

  Titta på filmen om hur du använder wikin och en film som beskriver hur man skapar länkar

  Titta på en film om hur du skriver referenser

  Läs mer om hur du skriver referenser på bibliotekets sida om referenser

  Läs mer om hur du undviker plagiering på bibliotekets sida om plagiering

   

   

    

  Files (0)

   

  Comments (0)

  You must login to post a comment.