Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Medicinsk vetenskap > Tidigare kurser inom Medicinsk vetenskap > Förskrivningsrätt för vissa läkemedel och förbrukningsartiklar (MC3016) > Vaccinationer > HPV virus > Page Title

Page Title

  Table of contents
  No headers

  Grupp 3: Britt-Marie Andersson, Marika Liljegren, Annica Jakobsson

  HPV

  HPV är förkortning för humant papillomvirus. Dessa virus finns både i spetsiga (condylomata acuminata) och i plana former. De plana kan vara svåra att upptäcka (Njursjukdomar, 2012). Det ingår ungefär 100 olika virussorter bland HPV och dessa orsakar bland annat vårtor och vissa är associerade med genital cancer. Det finns minst 14 olika typer som kan orsaka cancer. Ungefär 10 % av alla kvinnor i Sverige har eller har haft kondylom. Ca 30 % av de som får livmoderhalscancer kan vara orsakade av andra HPV virus än de som ingår i vaccinet. Hur effektivt skyddet med vaccin är får vi veta först om 20-30 år då de som vaccinerats når den ålder då livmoderhalscancer kan uppträda (Smittskydd). Kondylom som sådant är ofarliga och spontanläker med tiden. Men vissa HPV-typer kan ge cellförändringar i cervixepitelet och det finns risk för att cancer ska utvecklas. (Njursjukdomar, 2012).

   

  Mot HPV-infektioner finns det på svenska marknaden två sorters vaccin som heter Gardasil och Cervarix. Dessa vaccin innehåller partiklar som liknar äkta virus och de kan inte orsaka infektion. Vaccinerna är också godkända i Europa och USA (Läkemedelsverket). Man får ett skydd mot typ 16 och 18 med dessa vaccin. Dessa två är de som oftast orsakar livmoderhalscancer. Men de är också associerade med andra sorters cancer i blygdläppar, slida och ändtarmen. Papillomvirus smittar via direkt fysisk kontakt. Inkubationstiden är cirka två till tre månader för kondylom. Några som har infekterats gör sig inte av med viruset ur kroppen. Det kan ge gynekologiska cellförändringar som kan leda till livmoderhalscancer och dessa personer har ökad risk att få cancer. För allvarliga cellförändringar och cancer ligger infektionen längre tillbaka i tiden till och med årtionden tillbaks (Smittskyddsinstitutet 2013).

   

  Pojkar svara också på HPV-vaccin genom att tillverka antikroppar och ett vaccin är godkänt för pojkar och män i 9-26 år. Pojkar kan också smittas av HPV-virus men får mer sällan genital cancer än kvinnor. Studier visar dock att HPV-vaccin kan skydda pojkar mot förstadier till cancer i ändtarmsöppningen och kondylom. Myndigheterna i Sverige tycker det är för tidigt att avgöra om pojkar ska erbjudas kostnadsfri vaccination och detta är fortfarande under utvärdering. Vaccinets adjuvans aluminiumhydroxid och aluminiumhydroxifosfatsulfat. Dessa ämnen höjer vaccinets förmåga att stimulera kroppens antikroppsbildning (Smittskyddsinstitutet 2013). Vaccinet ges med 3 vaccindoser, första injektionen vid utsatt datum, andra injektionen helst 2 månader efter den första injektionen, tredje injektionen helst 6 månader efter den första injektionen. Personen som ska vaccineras bör genomföra hela behandlingen om tre vaccinationsdoser, i annat fall riskerar personen att inte få ett fullgott skydd. Gardasil ges som en injektion genom huden in i muskeln (helst muskeln i överarmen eller låret). Vaccinet får inte blandas i samma spruta med andra vacciner eller lösningar (Fass, 2013).

   

  Boosterdos:

  HPV-vaccinet är ett nytt vaccin och man vet inte ännu om boosterdoser behövs (FASS 2013).

   

  Vilka vaccineras med HPV vaccin?

  Enligt smittskyddsinstitutet kan i princip alla dra nytta av HPV vaccin, men bäst nytta gör det innan sexuell debut. Även efter denna kan vaccin ges och det är av nytta även till äldre, men nyttan minskar då man i högre ålder, mest troligt haft fler sexuella kontakter, och sannolikheten att man blivit utsatt för smitta är högre. I Sverige vaccineras nu sedan 2010, flickor i årskurs 5 och 6. Även pojkar kan ha nytta av vaccinet, då det ger ett ökat skydd mot kondylom, som i sin tur kan spridas till sexuella kontakter (Smittskyddsinstitutet, 2013).

   

  Riskgrupper:

  Alla som har sexuella kontakter riskerar att få HPV virus. Risken att smittas ökar vid fler sexpartner, och då är nyttan av tidig vaccination stor (Smittskyddsinstitutet, 2013).

   

  Internationellt:

  I många länder är vaccinet infört i barnvaccinationsprogrammet, vilket är under beaktande även i Sverige. Länder som har detta i sitt vaccinationsprogram är enligt smittskyddsinstitutet bland annat Danmark, Norge, Storbritanien, Tyskland, Frankrike, Schweitz, Österrike, Portugal, Spanien, Italien, Holland, Belgien, Luxenburg, Liechtenstein, USA, Kanada samt Australien (Smittskyddsinstitutet, 2013).

   

   

  Länkar:

  http://www. svd.se/opinion/brannpunkt/myter-sprids-om-hpv-vaccin_8129330.svd

  http://www.dn.se/nyheter/vetenskap/hpv-vaccin-effektivt-for-man

   

  Referenser:

  Hedin, K., Löndahl, M. (2012). Njursjukdomar, urologi, gynekologi. Studentlitteratur, Lund.

  http://www.fass.se

  http://www.lakemedelsverket.se

  http://www.smittskyddsinstitutet.se/vaccination

  http://www. smi.se/sjukdomar/hpv-infektion

   

   

  This page has no content. Enrich DU Wiki by contributing.

  Files (0)

   

  Comments (0)

  You must login to post a comment.