Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Medicinsk vetenskap > Tidigare kurser inom Medicinsk vetenskap > Förskrivningsrätt för vissa läkemedel och förbrukningsartiklar (MC3016) > Vaccinationer > Grupp 3 > Page Title

Page Title

  Table of contents
  No headers

  T

  Grupp 3, 3:4 Britt-Marie Andersson, Marika Liljegren, Annica Jakobsson

   

  Bemötande av tveksamma föräldrar inför barnvaccination

   

  Socialstyrelsen bedömer att de vacciner som ingår i svenska vaccinationsprogrammet är ofarligare än de risker som kan bli av sjukdomarna. Föräldrar idag kan vara skeptiska till att vaccinera sina barn pga. att vaccinationer börjar uppfattas som ett större hot än de sjukdomar som de ska skydda mot, men valet att avstå kan vara förödande. Många föräldrar frågar varför man ska vaccinera sina barn mot sjukdomar som i dag nästan inte finns. Sjukvårdspersonalens uppgift är att lyssna på föräldrarnas frågor och svara med faktakunskap om vaccinerna. Det är mycket viktigt att respektera varje förälders frågor och funderingar på allvar. Själva beslutet om barnet ska vaccineras eller inte ligger hos föräldrarna. Viktigt att från början tala om att ingen vaccination är helt utan risk för biverkningar, men risken att dö eller insjukna av de sjukdomar vi vaccinerar mot är mycket större än de biverkningar ett vaccin kan ge. Föräldrarna bör få berätta varför de är tveksamma till vaccination och var de fått sina uppgifter från. Tv, tidningar och även rykten kan göra föräldrar tveksamma till vaccinationer på sina barn. Påminn om att barnet som tonåring eller vuxen vill resa till länder och där sjukdomar finns, då det blir svårt att hinna med vaccinationerna eller glöms bort. Vissa länder tillåter inte att människor studera eller arbetar och om de inte har ett dokumenterat vaccinationsskydd att visa.

   

  Om föräldrar ändå bestämmer sig för att inte vaccinera sitt barn så är det viktigt att vi respekterar deras beslut. Föräldrarna ska känna sig välkomna på BVC även om de avstått vaccinationerna. Det ska tydligt framkomma i journalen när information getts, vilka som var med och vem som informerade samt om föräldrarna tagit ställning till vaccination eller inte.

   

  Enligt Donovan och Bedford kan oro och misstro för vaccinationer förvärras genom felaktig information från Media. Det är viktigt att som professionell vårdpersonal ge föräldrarna tid att uttrycka sin oro och sina funderingar kring vaccination. Bra kommunikation mellan föräldrar och vårdpersonal ger förtroende angående vaccination. Vissa föräldrar behöver mer tid att tänka över olika råd de fått så att de inte känner sig pressade att fatta ett beslut. Som personal bör man inte korsa gränsen mellan diskussion och argument om föräldrarna väljer att inte vaccinera sitt barn. Vårdpersonal bör vara uppdaterade och kunniga inom området.

   

  Referens:

  Donovan, H. Bedford,H.(2013). Talking with parents about immunisation. Primaryhealth.4:23. 16-20.

  his page has no content. Enrich DU Wiki by contributing.

  Files (0)

   

  Comments (1)

  Viewing 1 of 1 comments: view all
  Vi har en stor och ständigt återkommande pedagogisk uppgift att informera och motivera alla föräldrar oavsett bakgrund och ursprung.
  Posted 19:13, 12 Jan 2014
  Viewing 1 of 1 comments: view all
  You must login to post a comment.