Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Medicinsk vetenskap > Tidigare kurser inom Medicinsk vetenskap > Förskrivningsrätt för vissa läkemedel och förbrukningsartiklar (MC3016) > Vaccinationer > Grupp 13

Grupp 13

  Table of contents
  No headers

   

  Bemötande till föräldrar som ställer sig tveksamma till vaccinationer
   

  Några orsaker till att föräldrar är tveksamma angående att vaccinera sina barn är oro för biverkningar, oro för att utsätta barnens immunförsvar för överbelastning, att vacciner är skadliga- om det finns ämnen som är skadliga i vaccinet. Samt okunskap kring sjukdomarna vi vaccinerar mot, att det är bättre att uppnå ett naturligt skydd och risk för sjukdom trots vaccination.
  Att bemöta tveksamma föräldrar ställer en del krav på vårdpersonalen.

  Vår uppgift är att lyssna på föräldrarnas frågor, ta sig tid till vad tveksamheten och oron grundar sig i och öppna upp för diskussion genom öppna frågor kring sjukdomar, risker och komplikationer. Vi ska ge förtroende och bemöta på ett respektfullt sätt. Det är viktigt att ge information på rätt nivå så föräldern/föräldrarna förstår den, framförallt till föräldrar med annan etnisk bakgrund. Även att smittan snabbt kan spridas om stora grupper väljer att inte vaccinera sina barn. Att ge sitt barn ett grundskydd då barnen växer upp och kanske ska ut på resa till länder där sjukdomarna fortfarande förekommer. Informera även att vaccin är noga kontrollerat och rekommenderas av socialstyrelsen och att riskerna för komplikationer minskar jämfört om barnet får en allvarlig sjukdom som kan orsaka kvarstående men.
  Redan vid föräldragrupper kan dessa frågor vara bra att ta upp. Det är viktigt att respektera de som har en annan inställning. Då föräldrar väljer att inte vaccinera sitt barn ska vi inte börja argumentera, berätta att du dokumenterar det i journalen och var tydlig till att de kan återkomma om de ändrar sig. Information om vaccinationer får vi från många ställen i dag, inte minst massmedia. Vi kan hjälpa till att kritiskt granska informationen och stötta till beslut.


  Chen Wu et.al (2007) tar upp i sin studie att det är viktigt att vårdpersonal kommunicerar med de blivande föräldrarna för att öka kunskap och bygga upp förtroende kring vaccinationer. Det är viktigt att vårdpersonalen börjar så tidigt som möjligt med att involvera dessa frågor, till exempel i föräldragrupper. Vårdpersonalen bör veta att det är en hög andel föräldrar som har funderingar kring vaccination och vissa behöver mer tid att diskutera dessa frågor.


  Chen Wu, A., Wisler-Sher, D.J., Griswold, K., Colson, E., Shapiro, E.D., Holmboe, E.S., Benin, A.L (2008). Postpartum Mothers´Attitudes, Knowledge, and Trust Regarding Vaccination. Matern Child Health Journal (12, 766-773. doi: 10.1007/s10995-007-0302-4
   This page has no content. Enrich DU Wiki by contributing.

  Files (0)

   

  Comments (0)

  You must login to post a comment.