Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Medicinsk vetenskap > Tidigare kurser inom Medicinsk vetenskap > Förskrivningsrätt för vissa läkemedel och förbrukningsartiklar (MC3016) > Vaccinationer > Grupp 1 > bemötande av föräldrar

bemötande av föräldrar

  Hur bemöter man föräldrar/personer som är tveksamma till vaccinationer

   

  För att så många barn ska ha ett fullgott vaccinationsskydd gäller det att vårdpersonalen som möter föräldrar/personer som är tveksamma att personalen lyssnar och tar in det som föräldrarna säger. Att sedan med objektivitet ge information till dem och att de får möjlighet att diskutera för och nackdelar med t.ex. BVC-sköterskan eller en doktor för att själva ta ett beslut i vaccinationsfrågan (Socialstyrelsen, 2008). I dagens samhälle är det lätt att glömma bort varför vi en gång i tiden vaccinerade t.ex. mot mässling då vissa aldrig under sin livstid har sett ett mässlingsfall och då diskuteras det nyttan med att vaccinera sina barn. Då det finns skadliga ämnen i vaccinerna som kan ge biverkningar eller om immunsystemet klarar av flera antigener. För många blir då vaccinet något farligt istället för något positivt som räddar liv. I många områden med låga antal vaccinationer är det viktigt att specifikt rikta information till invånarna (Arnold, 2013). Sverige har idag en hög vaccinationstäthet bland barn och denna bör vi i fortsättningen kunna behålla genom saklig och korrekt information om vaccinationer (Lindberg, 2013). Det är lätt att idag kunna använda sig av sociala medier eller internet för att få fram bra och dålig information. T.ex. wikipedia där vem som helst kan lägga upp information och det är inte säkert att den är rätt faktabaserad. Det leder till att myndigheter bör upprätta genomtänkta strategier för att nå ut till allmänheten på ett enkelt och lättåtkomligt sätt. Sociala medier gör att det är idag lättare att sprida osanning och oklar information kring vaccinationer (Bergwall, Uhnoo, & Ebbersten, 2013). Tveksamheter till vaccinationer har många orsaker det kan vara den enskilde individen, sociokulturella, psykologiska faktorer, politiska faktorer som påverkar det egna valet av vaccinationer. Men även hur vi kommunicerar med varandra (Lindberg, 2013). Det är därför viktigt att respektera den enskildes val och min uppgift som vaccinatör att känna in och respektera patienten här och nu och återkomma i frågan angående vaccinationer nästa gång du träffar föräldrarna. Bemöta deras rädsla och komma med saklig information i skrift och kommunikation (Socialstyrelsen, 2008).

   

  Litteraturförteckning

  Arnold, C. (07 2013). Shifting attitudes to vaccines and outbreaks of disease . The Lancet Respiratory Medicine , 1 (5), s. 367.

   

  Bergwall, P., Uhnoo, I., & Ebbersten, C. (2013). Betydelsen av sociala medier för beslut om vaccination. Lunds universitet. Solna: Smittskyddsinstitutet.

  Lindberg, A. (2013). Misstron mot vaccinationer måste mötas med respekt. Läkartidningen , 110 (16), ss. 822-824.

   

  Socialstyrelsen. (2008). Vaccination av barn det svenska vaccinationsprogrammet en kunskapsöversikt för hälsopersonal. Socialstyrelsen.

   

   

  Files (0)

   

  Comments (1)

  Viewing 1 of 1 comments: view all
  Godkänd
  Posted 21:21, 13 Jan 2014
  Viewing 1 of 1 comments: view all
  You must login to post a comment.